Uusia näkökulmia konsernin johtoon

Nordic Morning -konsernissa huomattiin pari vuotta sitten, että osassa yhtiöitä tulevaisuuden esimiestilanne näyttää ikärakenteen takia haasteelliselta. Toisaalta yhtiön johto oli havainnut trendin, jonka mukaisesti nuoret työntekijät eivät osoittaneet kiinnostusta esimiestehtäviin.

Vastataksemme näihin kahteen haasteeseen käynnistimme keväällä 2013 The Nordic Bond 001 -ohjelman, johon valittiin 15 nuorta, työssään ansioitunutta 24–36-vuotiasta työntekijää kaikista yhtiön tytäryhtiöistä Suomessa ja Ruotsissa. Ohjelmamme tavoitteena on kouluttaa näistä nuorista yhtiön tulevaisuuden johtajia ja esimiehiä vaativalla, nopeasti kehittyvällä ja muuttuvalla alalla.

"Uskomme, että samalla, kun Bondit kehittävät omia taitojaan, he myös sitoutuvat yhtiöön entistä tiukemmin", sanoo konsernin henkilöstöjohtaja Annika Parkkonen.

Kyseessä on ensimmäinen konsernin yhteinen kehittämisohjelma. Osallistujista naisia on kuusi ja miehiä yhdeksän, ja he edustavat myyntiä, printtiä, luovia suunnittelutehtäviä ja hallintoa.

Ohjelma kestää neljä kuukautta, jonka jälkeen käynnistyy kymmenen kuukauden mittainen varjojohtoryhmävaihe. Intensiivijakson aikana Bondit ovat opiskelleet liiketoiminnan, innovaatioiden ja ihmisten johtamista. Bondeista muodostetaan konserniin varjojohtoryhmä, joka haastaa konsernin johtoa tietyistä teemoista.

"Konsernin johdolla on aito halu tulla haastetuksi. Haluamme uusia näkökulmia ja odotamme ajattelumme avartumista. Samalla saamme kunnon kontaktin nuoriin työntekijöihimme", Parkkonen sanoo.

BONDIT KERTOVAT

"Viestintä on yhä enemmän vuorovaikutusta verkossa"

Kun intranetissä tuli vastaan kuvaus The Nordic Bond 001 -ohjelmasta, JG Communicationsissa työskentelevä Social Media Specialist Caitriona O’Connor päätti hakea mukaan.

Lue lisää »

"Monikanavaisuus
lisääntyy"

Projektipäällikkö Jussi Naumanen Edita Primasta on opiskellut esimiestaitoja konsernin The Nordic Bond 001 -valmennusohjelmassa tammikuusta 2013 alkaen.

Lue lisää »