Pro bono -työ vahvistaa yritysimagoa

Yksi osa hyvää yrityskansalaisuutta on pro bono -työ, jossa yritys osallistuu toimintaympäristönsä yhteiskunnalliseen kehittämiseen.

Yksi osa hyvää yrityskansalaisuutta on pro bono -työ, jossa yritys osallistuu toimintaympäristönsä yhteiskunnalliseen kehittämiseen.

"Toimiva yhteiskunta perustuu ihmisten keskinäisille suhteille ja yksilön toiminnalle. Myös yritysten yritysvastuutavoitteiden saavuttaminen edellyttää yksilöiltä henkilökohtaista sitoutumista samoihin päämääriin", sanoo Citat AB:n Senior Project Manager Mikaela Wollin.

Hän arvioi, että yrityksen tekemä pro bono -työ merkitsee henkilöstölle ylpeydenaihetta ja edistää työnantajamielikuvaa. Lisäksi se on myönteinen viesti yrityksen olemassa oleville ja potentiaalisille asiakkaille.

Citat AB päätti vuonna 2012 tukea pro bono -työssään Rinkebyakademien-hanketta, jolla halutaan luoda lahjakkaille koululaisille yhteyksiä elinkeinoelämään. Hankkeeseen kuuluvassa Skola efter Skolan -toiminnassa tarjotaan yläkouluikäisille nuorille syventävää opetusta pääasiassa matematiikassa mutta myös mahdollisuuksia saada mentori elinkeinoelämän tai julkisen hallinnon aloilla työskentelevästä ammattilaisesta. Heidän kanssaan nuorilla on tilaisuus tutustua tuotekehitystyöhön yhteisissä workshopeissa.

Rinkebyakademin-hankkeen perustajiin kuuluva Stavros Louca esitteli hanketta Citatin Tukholman henkilöstölle.

"Osoittautui, että menestyksekkään hankkeen jatkon turvaamiseksi tarvittiin korkeatasoinen verkkosivusto ja esitysmateriaalia, jonka kautta tuoda toimintaa tunnetuksi ja tavoittaa uusia rahoittajia. Kiinnostuimme tehtävästä, johon juuri meidän osaamisemme sopi erinomaisesti", Wollin toteaa.

Huhtikuussa 2012 Citat tuotti videon Det här är Rinkebyakademien, joka on nähtävissä YouTube-videopalvelussa (http://www.youtube.com/watch?v=2H6diBD6eGc). Uudistettu Rinkebyakademien-verkkosivusto valmistui maaliskuussa 2013.

"Uuden verkkosivuston kehitystyössä meillä oli mahdollisuus kokeilla uusia mukautuvan verkkosuunnittelun (Responsive Web Design) prosesseja. Rinkebyakademien-toiminta on merkinnyt meille myös verkostoitumista muiden hanketta tukevien yritysten kanssa", kertoo Wollin.

Hän korostaa, että maahanmuuttajataustaiset kansalaiset, joita on vuosikymmenen kuluttua jo kolmannes ruotsalaisista, ovat yhä merkittävämpi työvoima tulevaisuudessa.

"Haluamme olla mukana niiden yritysten joukossa, jotka houkuttelevat tämän ”uuden” Ruotsin monikulttuurisia kansalaisia – lahjakkaita, koulutettuja osaajia."

Citat AB tukee vuonna 2013 myös World Childhood Foundation -säätiön toimintaa, joka pyrkii parantamaan huono-osaisten ja hyväksikäytettyjen lasten asemaa.

"Viestintä on yhä enemmän vuorovaikutusta verkossa"

Kun intranetissä tuli vastaan kuvaus The Nordic Bond 001 -ohjelmasta, JG Communicationsissa työskentelevä Social Media Specialist Caitriona O’Connor päätti hakea mukaan.

Lue lisää »

"Monikanavaisuus
lisääntyy"

Projektipäällikkö Jussi Naumanen Edita Primasta on opiskellut esimiestaitoja konsernin The Nordic Bond 001 -valmennusohjelmassa tammikuusta 2013 alkaen.

Lue lisää »

Askeleista lisää
hyvinvointia

Keväällä 2013 Edita Publishingin Liisa Raunio keräsi askeleita liikuntamittariinsa, jota oli jaettu kehonmittauksen ja lähtökuntotestin yhteydessä tammikuussa.

Lue lisää »