Tarjolla mielekkäitä töitä
ja mahdollisuus kehittyä

Työntekijän sitoutuminen työhönsä ja työnantajaansa on monen tekijän summa. Työntekijälle on tarjottava riittävän kiinnostavia töitä ja mahdollisuus kehittyä työssään jatkuvasti muuttuvien markkinoiden tahdissa.

Sydämen voittaminen sitouttaa

”Tärkeintä sitoutumisen kannalta on kuitenkin se, että työnantaja voittaa työntekijän sydämen puolelleen”, toteaa Nordic Morning -konsernin henkilöstöjohtaja Annika Parkkonen.

Palkka ei ole se asia, joka saa työntekijän aidosti sitoutumaan, vaan se, että hän nauttii työstään ja viihtyy työpaikassaan. Parkkonen tunnustautuu muutosoptimistiksi.

”Viestinnän alan markkinamuutos on meille Nordic Morningissa mahtava mahdollisuus, sillä saamme olla aivan muutoksen ytimessä kehittämässä toimintaamme.”

Työnantajalla on iso vastuu. Työntekijät on saatava ymmärtämään, että työnantaja haluaa muutosvaatimusten keskellä aidosti hyvää.

”Työnantajana haluamme tukea ihmisten hyvinvointia, oppimista ja kehittymistä muuttuvassa ympäristössä. Tavoitteenamme on osoittaa työntekijälle, että haluamme hänen onnistuvan ja kannustamme häntä eteenpäin. ”

Nordic Morning -konsernin tavoitteena on, että jokainen kokee työnsä mielekkääksi ja tuntee tulevansa palkituksi hyvästä työsuorituksesta.

Henkilöstötyytyväisyys on yhteinen asia

Edita Prima seuraa ja kehittää systemaattisesti yhtiön henkilöstön tyytyväisyyttä. Tärkeä työkalu kehittämistyössä on vuosittain toteuttava henkilöstötyytyväisyyskysely. Seuraava kysely toteutetaan alkuvuonna 2014.

Henkilöstötyytyväisyystutkimusten tuloksia hyödynnetään niin, että joka vuosi valitaan enintään kolme yhtiötasoista kehityskohdetta, joita halutaan parantaa. Lisäksi osastotasolla on mahdollista valita omia kehityskohteita.

”Valintaperiaatteena on se, että kehityskohteella on merkittävä vaikutus koettuun työtyytyväisyyteen. Asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan seuraavassa kyselyssä”, kertoo Edita Prima Oy:n toimitusjohtaja Heikki Autio.

Koko prosessi dokumentoidaan tarkasti. Tulokset käydään läpi yhdessä henkilökunnan kanssa, ja yt-toimikunta käsittelee parannuskohteet ja tulokset. Kokouspöytäkirjat ovat kaikkien saatavilla, ja tuloksista ja tavoitteista tiedotetaan normaaleja viestinnän kanavia pitkin.

”Henkilöstötyytyväisyyskysely on hyvä keino kerätä kootusti palautetta, ja sen ansiosta yhtiö ja henkilöstö voivat yhdessä sopia tärkeimmät kehityskohteet. Näin työyhteisöä rakennetaan yhteistyössä ja luodaan vaikutusmahdollisuuksia kaikille tasoille”, toteaa Autio.

Kysely on Aution mukaan tärkeä mittari erityisesti esimiehille, joista jokainen saa henkilökohtaisen raportin. Viime kädessä työtyytyväisyys vaikuttaa myös asiakkaisiin, joten liiketoiminnan näkökulmasta sen merkitys on suuri.

"Viestintä on yhä enemmän vuorovaikutusta verkossa"

Kun intranetissä tuli vastaan kuvaus The Nordic Bond 001 -ohjelmasta, JG Communicationsissa työskentelevä Social Media Specialist Caitriona O’Connor päätti hakea mukaan.

Lue lisää »

"Monikanavaisuus
lisääntyy"

Projektipäällikkö Jussi Naumanen Edita Primasta on opiskellut esimiestaitoja konsernin The Nordic Bond 001 -valmennusohjelmassa tammikuusta 2013 alkaen.

Lue lisää »

Askeleista lisää
hyvinvointia

Keväällä 2013 Edita Publishingin Liisa Raunio keräsi askeleita liikuntamittariinsa, jota oli jaettu kehonmittauksen ja lähtökuntotestin yhteydessä tammikuussa.

Lue lisää »

Pro bono -työ tukee
yritysimagoa

Yksi osa hyvää yrityskansalaisuutta on pro bono -työ, jossa yritys osallistuu toimintaympäristönsä yhteiskunnalliseen kehittämiseen.

Lue lisää »