Viestintä kehittyy vuorovaikutukseksi verkossa

Kun konsernin intranetissä tuli vastaan kuvaus The Nordic Bond 001 -ohjelmasta, JG Communicationsissa työskentelevä Social Media Specialist Caitriona O’Connor päätti hakea mukaan.

Kun konsernin intranetissä tuli vastaan kuvaus The Nordic Bond 001 -ohjelmasta, JG Communicationsissa työskentelevä Social Media Specialist Caitriona O’Connor päätti hakea mukaan.

"Valmennusohjelma vaikutti hyvältä kehittymismahdollisuudelta. En oikeastaan tiennyt mitä odottaa ja pelkäsin, että se sittenkin keskittyisi johtamisen ja organisoinnin hallinnollisiin rutiineihin. Olin iloisesti yllättynyt, että ohjelma korosti niin vahvasti ja laaja-alaisesti itse johtamista ja sitä, mitä johtajana oleminen merkitsee."

The Nordic Bond 001 -ohjelma käy läpi sekä liiketoiminnan, innovaatioiden että ihmisten johtamiseen liittyviä kysymyksiä. Caitrionan mielestä omalla erikoisalalla on mahdotonta erottaa näitä kolmea aluetta toisistaan.

"Sosiaalisessa mediassa ihmiset ohjataan pääsemään sinuiksi innovaatioiden kanssa. Liiketoiminnan tavoitteisiin yltäminen vaatii uusia keinoja, joilla asiakkaat saadaan sitoutumaan yhteiseen vuoropuheluun. Olen työskennellyt JG:n palveluksessa nyt reilun vuoden verran, ja tämä on ollut jännittävää, dynaamista aikaa. Jos en osaa johtaa ja siirtää tietämystäni eteenpäin, innovaatiomme ja tämä liiketoiminta-alueemme eivät etene parhaalla ja nopeimmalla mahdollisella tavalla."

Viestinnän tulevaisuuden Caitriona tiivistää yhteen sanaan: sosiaalinen. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän rajat jäävät taka-alalle tai jopa häviävät kokonaan.

"Yritysten läpinäkyvyys lisääntyy, ja viestinnän vastuullisuus nousee yhä enemmän esiin. Jokaisen työntekijän tulee tiedostaa, että hän osaltaan on työnantajansa brändin lähettiläs. Yritysten viestinnässä painottuu vuorovaikutus, jonka avulla ne pyrkivät vaikuttamaan niche-verkostoihinsa ja saamaan näin korkeita tuottoja. Yritykset tarvitsevat omaperäistä ja puhuttelevaa sisältöä pystyäkseen aktivoimaan niche-verkostojaan ja sitouttamaan niitä brändeihinsä."

"Monikanavaisuus
lisääntyy"

Projektipäällikkö Jussi Naumanen Edita Primasta on opiskellut esimiestaitoja konsernin The Nordic Bond 001 -valmennusohjelmassa tammikuusta 2013 alkaen.

Lue lisää »

Askeleista lisää
hyvinvointia

Keväällä 2013 Edita Publishingin Liisa Raunio keräsi askeleita liikuntamittariinsa, jota oli jaettu kehonmittauksen ja lähtökuntotestin yhteydessä tammikuussa.

Lue lisää »

Pro bono -työ tukee
yritysimagoa

Yksi osa hyvää yrityskansalaisuutta on pro bono -työ, jossa yritys osallistuu toimintaympäristönsä yhteiskunnalliseen kehittämiseen.

Lue lisää »