Täysi hyöty
digitaalisesta
markkinoinnista

"Suhteellisen nuoren ja kasvavan toimialan kilpailuympäristöä on vaikeaa arvioida, mutta yhtiön täytyy kehittyä jatkuvasti pitääkseen kärkipaikkansa."

Mattias Falkendal, Klikin toimitusjohtaja

2012
Klikki on nopeasti kasvava uuden sukupolven pohjoismainen digimarkkinointiyhtiö, jolla on toimistot Helsingissä, Tukholmassa, Piteåssa, Kööpenhaminassa ja Oslossa.

Yhtiö on erikoistunut teknologiapainotteisiin, tulosorientoituneisiin, integroituihin digimarkkinointiratkaisuihin pöytäkoneille, tableteille ja muille mobiililaitteille. Klikin tavoitteena on maksimoida asiakkaan digimarkkinointibudjetilla saavutettava hyöty.

Klikki tarjoaa palveluita neljällä alueella:

Klikki Search – maksullisen haun ja hakukoneoptimoinnin (SEO) palvelut
Klikki Display – edistyneet Display-ratkaisut
Klikki Social – sosiaalista mediaa hyödyntävät brändin ja myynnin markkinointiratkaisut
Klikki Analytics – verkkoanalytiikan, konversio-optimoinnin ja integroidun raportoinnin palvelut.

Klikki on Google AdWordsin ja Google Analyticsin hyväksymä yhteistyökumppani. Vuosina 2010, 2011 ja 2012 yhtiö ylsi EMEA-alueen nopeimmin kasvavien teknologiayritysten joukkoon Deloitten Technology Fast 500 -listauksessa.

 

Asiakkaat

Asiakkaina on pääasiassa isoja kansainvälisiä yhtiöitä, jotka toimivat Pohjoismaissa. Klikki vastaa asiakkaiden tarpeeseen kasvattaa verkkonäkyvyyttään ja -myyntiään.

”Visiomme on olla Pohjoismaiden johtava digimarkkinointiyhtiö. Strategia, jolla tämä tavoite saavutetaan, perustuu toimialan parhaiden digiasiantuntijoiden palkkaamiseen, kouluttamiseen ja sitouttamiseen, erinomaisen asiakasportfolion saavuttamiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen, toiminnan laadun ja tehokkuuden ylläpitämiseen sekä yhtiön aseman vahvistamiseen Pohjoismaissa”, kertoo Klikin toimitusjohtaja Mattias Falkendal.

Vuosi 2012

”2012 oli hieno vuosi Klikille, ja se toi meidät lähemmäs strategisia tavoitteitamme. Edita-konserni osti Klikin heinäkuussa, minkä takia liiketoiminnan kasvu on entistä vakaammalla pohjalla. Liikevaihtomme kasvoi 35 prosenttia ja tuloksemme oli merkittävästi edellisvuotta parempi”, Falkendal kertoo.

”Teimme useita strategisia rekrytointeja ja vahvistimme tiimiämme ja tarjontaamme. Saimme myös asiakkaiksemme monia merkittävimpiä Pohjoismaissa toimivia brändejä.”

Liiketoiminnan haasteet liittyvät lähinnä kasvun hallintaan. Onnistuminen infrastruktuurin ja organisaation pullonkaulojen ennakoinnissa on auttanut yhtiötä selviytymään näistä haasteista.

Yhtiön jokainen palvelualue on kasvanut, mutta suurinta kasvu on ollut hakukoneoptimoinnin ja verkkonäkyvyyden konsultoinnissa.

”Merkittävimpiä saavutuksia vuonna 2012 olivat Klikki ApS:n perustaminen Tanskaan ja Klikki AS:n perustaminen Norjaan sekä pioneerityö uuden sukupolven Display-ratkaisuissa Pohjoismaissa”, Falkendal kertoo.

Vuonna 2012 yhtiön palveluksessa työskenteli keskimäärin 38 henkeä.

Vuosi 2013

”Odotamme kasvun ja palveluidemme kysynnän jatkuvan. Suhteellisen nuoren ja kasvavan toimialan kilpailuympäristöä on vaikeaa arvioida, mutta yhtiön täytyy kehittyä jatkuvasti pitääkseen kärkipaikkansa. Menestyksemme riippuu paljon siitä, miten hyvin pystymme houkuttelemaan alan parhaita osaajia palvelukseemme ja sitouttamaan heidät pysymään yhtiössä,” Falkendal toteaa.

MONIPUOLISIA VIESTINNÄN PALVELUITA

Internet-markkinointi
– tehokas tuloksentekijä

Kun Internet-markkinointi tehdään oikein, yritys pystyy parantamaan sekä liikevaihtoaan että tulostaan merkittävästi

Lue lisää »

Video rakentaa
brändiä

Videosta on muodostumassa yhä merkittävämpi viestintäväline, jonka avulla tiedottaminen on helppoa ja tehokasta.

Lue lisää »

Koulutusta ajasta ja
paikasta riippumatta

Verkkokoulutukset ovat kustannustehokas tapa kouluttaa kerralla iso henkilöstöryhmä organisaatiolle tärkeästä aiheesta.

Lue lisää »

Pro bono -työ tukee
yritysimagoa

Yksi osa hyvää yrityskansalaisuutta on pro bono -työ, jossa yritys osallistuu toimintaympäristönsä yhteiskunnalliseen kehittämiseen.

Lue lisää »