Tehokkaita
painoviestinnän
palveluita

”Yhtäältä meidän on jatkettava sopeutumista perinteisten painotuotteiden kysynnän laskuun. Toisaalta uusien palvelujen kehitys on johtanut lupaaviin tuloksiin ja markkinoille on syntynyt uusia kiinnostavia segmenttejä."

Heikki Autio, Vice President, Print & Distribution

Print & Distribution 2012

Katso videot

Liiketoiminta-alueen johtaja Heikki Autio
kertoo yhtiöiden toiminnasta

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Edita Prima Oy Suomessa sekä Edita Västra Aros AB, Sandvikens Tryckeri AB ja osakkuusyhtiö Edita Bobergs AB Ruotsissa.

Print & Distribution tarjoaa monipuolisia ja tehokkaita painoviestinnän tuotantopalveluja, jotka käsittävät
premedia-, paino-, logistiikka- ja postitus- sekä print management -palvelut.

Liiketoiminta-alueen tavoitteena on olla johtava paino- ja crossmedia-tuotantopalvelujen tarjoaja Pohjoismaissa.

Asiakkaat

Asiakkaat ovat Pohjoismaiden johtavia brändejä ja suuryrityksiä monilta eri aloilta sekä julkisen sektorin toimijoita.

”Asiakkaamme haluavat aikaansaada vaikuttavampaa ja tehokkaampaa viestintää tilanteessa, jossa tarjolla on runsain määrin erilaisia viestintäkanavia. Heillä on tarve hallita paremmin omaa viestintäänsä. Markkinointi-
viestinnän toimenpiteet pitäisi voida käynnistää nopeammin, olla helpommin toteutettavissa ja mitattavissa”, kertoo liiketoiminta-alueen johtaja Heikki Autio.

Vuosi 2012

Perinteisten offset-painotuotteiden markkinat pienenivät edelleen Suomessa ja Ruotsissa. Sen sijaan crossmedia-palvelujen, kohdennettujen painotuotteiden ja print management-palvelujen kysyntä kasvoi selvästi.

”Tärkein tavoitte vuonna 2012 oli palvelutarjonnan uudistaminen ja uusien, paremmin asiakkaiden tarpeisiin vastaavien palvelujen kehittäminen”, Autio kertoo.

Edita Prima

Edita Prima ei saavuttanut asetettuja tavoitteita perinteisen offset-painamisen alueella, jolla volyymit laskivat selvästi. Siitä huolimatta Edita Prima onnistui parantamaan operatiivista kannattavuuttaan.

Edita Prima panosti palvelutarjontansa kehittämiseen, mm. uusien monikanavaisten tuotantopalvelujen luomiseen, jotka johtivat menestyksellisiin asiakasprojekteihin. Joulukuussa 2012 tehty asiakastutkimus osoitti, että asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä Edita Primaan.

Edita Priman palveluksessa työskenteli keskimäärin 187 henkeä vuonna 2012.

Edita Västra Aros

Usean vahvan vuoden jälkeen päättynyt vuosi 2012 oli vaikea Edita Västra Arosille. Ruotsin offset-painomarkkinat pienenivät voimakkaasti, minkä seurauksena yhtiön liikevaihto kääntyi laskuun alkuvuonna. Tilanteeseen reagoitiin toteuttamalla useita rationalisointitoimenpiteitä ja parannusohjelmia toisella vuosipuoliskolla.

Yhtiö solmi strategisen kumppanuuden Sandvikens Tryckeri -painon kanssa tavoitteena parantaa toiminnan tehokkuutta ja luoda uudenlainen print management -palvelu.

Edita Västra Arosin palveluksessa työskenteli keskimäärin 90 henkeä vuonna 2012.

Edita Bobergs

Osakkuusyhtiö Edita Bobergs vahvisti asemaansa Ruotsin suorapostitusmarkkinoilla. Yhtiö kehitti tarjontaansa uusilla houkuttelevilla palveluilla, jotka kasvattivat liikevaihtoa ja vahvistivat kannattavuutta.

Vuosi 2013

”Yhtäältä meidän on jatkettava sopeutumista perinteisten painotuotteiden kysynnän laskuun. Toisaalta uusien palvelujen kehitystyö on johtanut lupaaviin tuloksiin ja markkinoille on syntynyt uusia kiinnostavia segmenttejä”, Autio sanoo.

Tämän myönteisen kehityksen vauhdittamiseksi liiketoiminta-alueella jatketaan palvelujen kehittämistä ja myynnin tehostamista.

Muut liiketoiminta-alueet

Marketing Services

Vahvasti pohjoismainen

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Citat Oy ja Klikkicom Oy Suomessa, Citat AB, Klikki AB, Mods Graphic Studio AB ja osakkuusyhtiö BrandSystems AB Ruotsissa, Citat Ukraine LLC Ukrainassa, Klikki ApS Tanskassa ja Klikki AS Norjassa.

Lue lisää  »

Editorial Communication

Jakamisen arvoista sisältöä

Liiketoiminta-alueeseen kuluu JG Communication AB Ruotsissa.

Lue lisää »

Publishing

Luomme, toimitamme ja jaamme sisältöä

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Edita Publishing Oy ja Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy Suomessa.

Lue lisää »