Tietoa
asiakkaiden
tarpeisiin

”Kasvun aikaansaamiseksi haemme aktiivisesti uusia toimintamalleja ja asiakkaitamme palvelevia konsepteja."

Jarmo Rosenberg, toimitusjohtaja, Edita Publishing Oy

Publishing 2012

Katso video

Toimitusjohtaja Jarmo Rosenberg
kertoo liiketoiminnasta

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat suomalaisyhtiöt Edita Publishing Oy Helsingissä ja Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy, jolla on toimipisteet Lahdessa ja Tampereella.

Yhtiöiden tavoitteena on tyydyttää asiakkaiden tiedontarpeet ja auttaa heitä tiedon jakamisessa.

Edita Publishing

Edita Publishing luo, toimittaa ja jakaa sisältöä. Yhtiön tavoitteena on tyydyttää asiakkaiden tiedontarpeet ja auttaa heitä tiedon jakamisessa.

Edita Publishing on monialakustantaja, joka tarjoaa oppimateriaaleja peruskouluun, lukioon, ammatilliseen opetukseen ja työssä oppimiseen. Palveluihin kuuluvat myös monipuolinen kustantaminen, viestinnän palvelut ja ammatillinen koulutus. Juridiikan alueella Edita Publishing tuottaa Suomen kattavinta lakitietopalvelua Edilexiä sekä monipuolista kirjallisuutta ja koulutuspalveluja.

Yhtiö toimii yhteistyökumppanina virallistiedon jakamisessa: se kustantaa esimerkiksi Virallista lehteä ja painettua Suomen säädöskokoelmaa sekä ylläpitää Finlexiä ja Hilmaa. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös juhlakirjat, historiateokset ja julkaisusarjat sekä sidosryhmälehdet ja vuosikertomukset.

Educode

Educodessa ymmärretään opetusalan ammattilaisten tarpeet. Yhtiö tuottaa palveluja muutostilanteisiin ja asiakkaiden kehitysohjelmiin osallistumalla esimerkiksi digitaalisten ja johtamistaitojen valmennuksen suunnitteluun.

Uudet sähköiset oppimisympäristöt, kuntarakenteiden muutokset, varhaiskasvatuslaki, opetussuunnitelmien muutosprosessi ja hallinnollinen sääntely ovat esimerkkejä muutostilanteista, joissa Educode auttaa asiakkaitaan.

Asiakkaat

Liiketoiminta-alueen asiakkaat ovat eri alojen ammattilaisia kuten lakimiehiä, veroasiantuntijoita, opettajia ja terveydenhuollon asiantuntijoita sekä yrityksiä ja yhteisöjä.

”Palvelemme asiakkaitamme kanavariippumattomasti. Kirjat ja lehdet ovat edelleen tehokkaita viestinnän välineitä. Sähköisiä jakelukanavia hyödynnetään aina, kun se palvelee tarkoitusta”, sanoo liiketoiminta-alueen johtaja Jarmo Rosenberg.

Vuosi 2012

Liiketoiminta-alue laajeni suunnitelman mukaisesti vuoden 2012 alkupuoliskolla, kun Edita osti Opetusalan Koulutuskeskus Educode Oy:n 1.3.2012.

Toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus säilyivät hyvinä. Perinteisen kustantamisen alueilla markkinaosuus kasvoi ja liikevaihto lisääntyi 10 prosenttia. Viestintäpalvelujen liikevaihto kasvoi 20 prosenttia. Liiketoimintaa jouduttiin myös sopeuttamaan julkisen sektorin säästötoimien vuoksi.

Edita Publishingin järjestämien Edilex Pro -asiakastilaisuuksien vierailijamäärät kasvoivat merkittävästi vuonna 2012. Liikevaihdolla mitattuna toiminta kasvoi 50 prosenttia.

Edilex Pro -asiakastilaisuuksien vierailijamäärät kasvoivat merkittävästi vuonna 2012.

Vuonna 2012 Edita Publishingin palveluksessa työskenteli keskimäärin 75 henkeä ja Educoden palveluksessa keskimäärin 15 henkeä.

Vuosi 2013

”Kasvun aikaansaamiseksi haemme aktiivisesti uusia toimintamalleja ja asiakkaitamme palvelevia konsepteja. Olemme myös valmiit laajentamaan toimintaamme yritysjärjestelyin. Vuodesta 2011 lähtien tavoitteenamme on ollut 15 prosentin kasvu vuoden 2013 loppuun mennessä ”, Rosenberg kertoo.

”Haluamme olla uudistamassa suomalaista oppimista digitaalisessa murroksessa ja seuraamme aktiivisesti esimerkiksi Opetushallituksen (OPH) vuonna 2013 aloittavan digitaalisen oppimisen neuvottelukunnan työn etenemistä”.

Tavoitteet vuodelle 2013

Kasvu
Toiminnan laajentaminen liikevaihdolla mitattuna. Liikevaihdon kasvusta merkittävä osa on rakennettu vuoden 2012 aikana. Lyhyen
ja myös pidemmän aikavälin kasvuodotukset kohdistuvat viestintäpalveluihin sekä koulutuksen ja oppimisen alueelle.

Kannattavuus
Liiketoiminta-alueen kannattavuus on säilynyt liiketoimintaympäristön muutoksessa hyvänä. Tavoitteena on säilyttää hyvä
liikevoittotaso kasvunkin aikana. 

Joustavuus
Muuttuvassa toimintaympäristössä meidän on muokattava yritystämme ketteräksi ja jouhevasti asiakastarpeisiin reagoivaksi. Yksilötasolla tämä tarkoittaa uusia, haastavia työtehtäviä.

Muut liiketoiminta-alueet

Marketing Services

Vahvasti pohjoismainen

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Citat Oy ja Klikkicom Oy Suomessa, Citat AB, Klikki AB, Mods Graphic Studio AB ja osakkuusyhtiö BrandSystems AB Ruotsissa, Citat Ukraine LLC Ukrainassa, Klikki ApS Tanskassa ja Klikki AS Norjassa.

Lue lisää  »

Editorial Communication

Jakamisen arvoista sisältöä

Liiketoiminta-alueeseen kuluu JG Communication AB Ruotsissa.

Lue lisää »

Print & Distribution

Monipuolisia ja tehokkaita painoviestinnän tuotantopalveluja

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Edita Prima Oy Suomessa sekä Edita Västra Aros AB, Sandvikens Tryckeri AB ja osakkuusyhtiö Edita Bobergs AB Ruotsissa.

Lue lisää »