Tulos 2012

Tyydyttävä operatiivinen tulos vaikeassa markkinatilanteessa


Edita-konsernin liikevaihto kasvoi 7,4 milj. euroa ja operatiivinen tulos oli 2,1 milj. euroa.  Konsernissa toteutettiin huomattavia rakenteellisia muutoksia, joista aiheutui tulosta rasittavia kertaluonteisia kustannuksia. Kertaluonteiset kulut olivat kaikkiaan 7,9 milj. euroa, josta ei-kassavaikutteisia eriä oli yhteensä 3,6 milj. euroa. Konsernin liiketulos, mukaan lukien kertaluonteiset erät, oli - 4,1 milj. euroa. Vuonna 2012 tehtyjen toimenpiteiden ansiosta Edita pystyy kehittämään liiketoimintaansa tehokkaasti ja tarjoamaan asiakkailleen entistä monipuolisemmin viestinnän palveluita ja tuotteita.

Editan tilinpäätös 2012 (PDF)

Tilinpäätöstiedote 2012 (PDF)

Liikevaihto
(milj. euroa)

113,2

Operatiivinen tulos ilman kertaluontoisia eriä (milj. euroa)

2,1

Liiketulos
(milj. euroa)

-4,1

Kassa
(milj. euroa)

6,7

 

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain 2012

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain 2012

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain
2011 - 2012

(IFRS)(EUR 1000)

Liikevoitto liiketoiminta-alueittain
2011 - 2012

Ilman kertaluoteisia eriä
(IFRS)(EUR 1000)

Liikevaihto 2012

Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 113,2 milj. euroa (105,8). Liikevaihto Suomessa oli 52,0 milj. euroa (49,2). Liikevaihto muissa EU-maissa oli 58,6 milj. euroa (55,5) ja vienti EU-maiden ulkopuolelle 2,6 milj. euroa (1,1). Suomen yhtiöiden liikevaihto oli 48 prosenttia (48 %) ja Ruotsin yhtiöiden 52 prosenttia (52 %) konsernin liikevaihdosta.

Liiketulos 2012

Konsernin tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 2,1 milj. euroa (3,3 milj. euroa). Liiketulos vuonna 2012 oli -4,1 milj. euroa (2,2), mikä on 6,3 milj. euroa vähemmän kuin edellisvuonna.

Painopalvelujen kysynnän laskun ja viestintämarkkinoiden vähäisen kasvun ohella liiketuloksen pieneneminen johtui Print & Distribution ja Editorial Communication -liiketoiminta-alueiden sopeuttamistoimenpiteiden kustannuksista sekä liikearvon alaskirjauksista Print & Distribution- ja Marketing Services -liiketoiminta-alueilla.

Kertaluonteisten toimenpiteiden kustannukset olivat yhteensä 7,9 milj. euroa (2,5), josta irtisanomisajan palkat muodostavat 3,4 milj. euroa (1,7), arvonalennukset 3,7 milj. euroa (0) ja muut kertakulut 0,8 milj. euroa (0,8).

Ruotsin arvonlisäveron palautuksista, käyttöomaisuuden myynneistä ja muista kertaluonteisista tuotoista kertyi 1,7 milj. euroa (1,4). Konsernin tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 2,1 milj. euroa (3,3). Markkinaolosuhteet huomioon ottaen tulos oli tyydyttävä.

Editan tilinpäätös 2012 (PDF)

Editan tilinpäätöstiedote 2012 (PDF)

Avainluvut

  20122011
Liikevaihto (M€) 113,2 105,8
Operatiivinen tulos ilman kertaluonteisia eriä (M€) 2,1 3,3
Tulos ml. kertaluonteiset erät (M€) -4,1 2,2
EBITDA ilman kertaluonteisia eriä (M€) 7,6 9,.4
Omavaraisuusaste % 36,8 42,.7
Operatiivinen kassavirta (M€) 7,3 8,2
Kassa vuoden lopussa (M€) 6,.7 6,2
Henkilöstö (keskimäärin) 705 747

 

Edita-konsernin liikevaihto 2008 - 2012

(IFRS)(EUR 1000)

Liiketoiminta-alueet 2012

Marketing Services

Vahvasti pohjoismainen

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Citat Oy ja Klikkicom Oy Suomessa, Citat AB, Klikki AB, Mods Graphic Studio AB ja osakkuusyhtiö BrandSystems AB Ruotsissa, Citat Ukraine LLC Ukrainassa, Klikki ApS Tanskassa ja Klikki AS Norjassa.

Lue lisää  »

Editorial Communication

Jakamisen arvoista sisältöä

Liiketoiminta-alueeseen kuluu JG Communication AB Ruotsissa.

Lue lisää »

Publishing

Luomme, toimitamme ja jaamme sisältöä

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Edita Publishing Oy ja Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy Suomessa.

Lue lisää »

Print & Distribution

Monipuolisia ja tehokkaita painoviestinnän tuotantopalveluja

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Edita Prima Oy Suomessa sekä Edita Västra Aros AB, Sandvikens Tryckeri AB ja osakkuusyhtiö Edita Bobergs AB Ruotsissa.

Lue lisää »