Citat-akademin sammanför olika sätt att utveckla medarbetarnas kompetens

Citat AB i Sverige skapade ett nytt koncept för att utveckla medarbetarnas kompetens utifrån ett initiativ från medarbetarna. År 2010 föddes Citat-akademin, som stödjer medarbetarnas yrkesmässiga utveckling genom fokus på tre huvudteman: yrkeskompetens, inspiration och ledarskap.

"Vi var medvetna om att vi behöver en mer noggrant strukturerad process för att utbilda medarbetarna och utveckla deras kompetens. Vårt mål är att stärka vår ställning som experter inom strategisk och taktisk kommunikation och föra vidare våra digitaliseringslösningar. För att svara på dessa behov planerade vi Citat-akademin för alla våra medarbetare", säger Lars Lundström, VD på Citat AB.

Citat-akademin planerades av Citat AB:s medarbetare tillsammans med ledningsgruppen och Nordic Morning-koncernens personaladministration. Nu samordnas konceptets genomförande av HR, och Citat AB:s ledningsgrupp har det övergripande ledningsansvaret.

"Citat-akademin fokuserar på att utveckla medarbetarnas yrkesfärdigheter och kompetens, något som är en förutsättning för en kontinuerlig utveckling av vår service. Informationsdelning och inspiration är viktigt. Det är ett grundelement i verksamheten på en reklambyrå. Dessutom betonas ledarskapskompetens vid kompetensutvecklingen. Detta är viktigt för såväl verksamheten i vardagen som bolagets och medarbetarnas framgång."

Den kontinuerliga utvecklingen av yrkeskompetensen omfattar till exempel ett utbildningsprogram för medarbetare som ansvarar för projektledning, med teman som digital kommunikation och effektmätning. Ett sätt att dela information och inspirera är Digital Talk-lunchpresentationerna, som tar upp aktuella frågor inom digital kommunikation.

I utbildningen för ledarskapskompetens ligger fokus oftast på ett ledarskap som är värdeorienterat och som skapar visioner. Genomförandet omfattar även mer formell utbildning, till exempel undervisning i utvecklings- och responsdiskussioner samt arbetslagstiftning.

Lundström beskriver Citat-akademin som ett paraply. Under paraplyet placeras all utbildning och kompetensutveckling inom Citat AB.

"Eftersom utbildningens mål och metoder är varierande, använder vi också olika undervisningsmetoder. Vissa utbildningsmoduler regleras noggrannare, till exempel utbildningen för att följa upp projektekonomin, som är avsedd för alla projektledare. Å andra sidan utför vi även konkreta workshoparbeten och konsultuppdrag för kunder. Ibland baseras utbildningen på en informell diskussion mellan medarbetarna."

I en arbetsgemenskap med erfarna yrkesmänniskor som Citat finns det gott om möjligheter för informationsdelning, men det är också viktigt med ett externt perspektiv. Även om företagets egna experter i regel sköter om utbildningen i Citat-akademin, ges medarbetarna i Citat AB även möjligheter att delta i presentationer som hålls av gästföreläsare och professionella utbildare.

"Kommunikation blir interaktion på nätet"

När Caitriona O’Connor, Social Media Specialist på JG Communication, såg en beskrivning av The Nordic Bond 001-programmet på koncernens intranät beslöt hon sig för att ansöka till det.

Läs mer »

"Även flera kanaler i framtidens kommunikation"

Projektledare Jussi Naumanen på Edita Prima har studerat chefsfärdigheter i koncernens coachningsprogram ”The Nordic Bond 001” sedan
januari 2013.

Läs mer »

Steg mot välbefinnande

Under våren 2013 kunde man ofta träffa på Edita Publishings medarbetare i trappan. Deltagarna i ILO, kampanjen för välbefinnande i arbetet, samlade steg i sina stegmätare. Prenumerationsförsäljare Liisa Raunio är nöjd med kampanjen.

Läs mer »

Pro bono-arbete stärker
företagets varumärke

I ett framgångsrikt samhällsansvar för ett företag ingår pro bono-arbete, där företaget deltar i samhällets utveckling inom sin verksamhetsmiljö.

Läs mer »