”Flera kanaler har en nyckelposition i framtidens kommunikation”

Projektledare Jussi Naumanen på Edita Prima har studerat chefsfärdigheter i koncernens coachningsprogram ”The Nordic Bond 001” sedan januari 2013. De tre modulerna i Bond-programmet omfattar ledning av såväl affärsverksamhet, människor som innovationer. Övningarna under utbildningssessionerna tangerar de blivande ledarnas nuvarande arbete.

"Vi har bland annat övat trendspaning och bekantat oss med kundernas affärsverksamhet", säger Jussi.

Jussi förväntar sig få en djupare insikt i Nordic Morning-koncernens affärsverksamhet och kommunikationsbranschen med hjälp av programmet, eftersom han fascineras av hanteringen och förståelsen av stora helheter. Detta syns redan i hans mångsidiga civilingenjörsexamen, som innehöll studier i tryckteknik, miljöteknik och industriell ekonomi.

"Jag upplever att koncernen har mycket att erbjuda mig. Om några år har jag förhoppningsvis ökat min kompeens inom kommunikationsbranschen och fått mer ansvar", säger Jussi.

Enligt Jussi är fler kanaler det centrala i framtiden: det blir enkelt att kommunicera med ett stort antal människor till och med på ett skräddarsytt sätt, men för en personligare kontakt är trycksaker en effektiv kanal.

"Kommunikation blir interaktion på nätet"

När Caitriona O’Connor, Social Media Specialist på JG Communication, såg en beskrivning av The Nordic Bond 001-programmet på koncernens intranät beslöt hon sig för att ansöka till det.

Läs mer »

Steg mot välbefinnande

Under våren 2013 kunde man ofta träffa på Edita Publishings medarbetare i trappan. Deltagarna i ILO, kampanjen för välbefinnande i arbetet, samlade steg i sina stegmätare. Prenumerationsförsäljare Liisa Raunio är nöjd med kampanjen.

Läs mer »

Pro bono-arbete stärker
företagets varumärke

I ett framgångsrikt samhällsansvar för ett företag ingår pro bono-arbete, där företaget deltar i samhällets utveckling inom sin verksamhetsmiljö.

Läs mer »