Meningsfullt arbete och utvecklings-
möjligheter 

Medarbetarnas engagemang i sitt arbete och för sin arbetsgivare är summan av många olika faktorer. Medarbetarna ska erbjudas tillräckligt intressanta arbetsuppgifter och en möjlighet till kontinuerlig utveckling i arbetet, i takt med en marknad i förändring.

Vunna hjärtan skapar engagemang

”Det viktigaste när det gäller engagemang är dock att arbetsgivaren vinner medarbetarnas hjärtan”, konstaterar Nordic Morning-koncernens personalchef Annika Parkkonen.

Det är inte lönen som får medarbetarna att engagera sig, utan att de ska njuter av arbetet och trivs på arbetsplatsen. Parkkonen säger att hon är optimist när det gäller förändring.

”Marknadsförändringen inom kommunikationsbranschen är en fantastisk möjlighet för Nordic Morning, eftersom vi får utveckla vår verksamhet mitt i förändringen.”

Arbetsgivaren har ett stort ansvar i förändringsarbetet. Medarbetarna ska förstå att arbetsgivarens avsikter är genuint goda när det gäller förändringskraven.

”Som arbetsgivare bör vi på ett konkret sätt stödja människornas välbefinnande, inlärning och utveckling i en miljö i förändring. Vi måste tydligt visa medarbetarna att vi vill att de lyckas och att de uppmuntras att fortsätta framåt.”

Nordic Morning-koncernens mål är att alla medarbetare upplever sitt arbete som meningsfullt och känner sig belönade för en god arbetsprestation.

Medarbetarnas tillfredsställelse är vår gemensamma sak

Edita Prima följer systematiskt upp och utvecklar bolagets personaltillfredsställelse. Ett viktigt verktyg i utvecklingsarbetet är den årliga personalenkäten. Nästa enkät genomförs i början av 2014.

Resultaten från personalenkäten utnyttjas så att man varje år väljer högst tre utvecklingsobjekt som man vill förbättra på bolagsnivå. Därutöver är det möjligt att välja egna utvecklingsobjekt på avdelningsnivå.

”Urvalsprincipen är att utvecklingsobjektet ska ha en betydande effekt på den upplevda arbetstillfredsställelsen. Uppfyllelsen av de uppsatta målen följs upp i påföljande enkät”, säger Heikki Autio, VD på Edita Prima Ab.

Hela processen dokumenteras noggrant. Man går igenom resultaten tillsammans med medarbetarna, och samarbetsdelegationen behandlar utvecklingsobjekten och resultaten. Mötesprotokollen finns tillgängliga för alla, och resultaten och målen kommuniceras via normala kommunikationskanaler.

”Personalenkäten är ett bra sätt att samla in respons, och tack vare detta kan bolaget och medarbetarna tillsammans komma överens om de viktigaste utvecklingsobjekten. På detta sätt bygger vi en arbetsgemenskap genom samarbete och skapar påverkningsmöjligheter på alla nivåer”, konstaterar Autio.

Enligt Autio är enkäten en viktig indikator särskilt för cheferna, och alla chefer får en personlig rapport. I slutänden påverkar arbetstillfredsställelsen även kunderna, vilket betyder att den har stor betydelse även ur affärssynpunkt.

"Kommunikation blir interaktion på nätet"

När Caitriona O’Connor, Social Media Specialist på JG Communication, såg en beskrivning av The Nordic Bond 001-programmet på koncernens intranät beslöt hon sig för att ansöka till det.

Läs mer »

"Även flera kanaler i framtidens kommunikation"

Projektledare Jussi Naumanen på Edita Prima har studerat chefsfärdigheter i koncernens coachningsprogram ”The Nordic Bond 001” sedan
januari 2013.

Läs mer »

Steg mot välbefinnande

Under våren 2013 kunde man ofta träffa på Edita Publishings medarbetare i trappan. Deltagarna i ILO, kampanjen för välbefinnande i arbetet, samlade steg i sina stegmätare. Prenumerationsförsäljare Liisa Raunio är nöjd med kampanjen.

Läs mer »

Pro bono-arbete stärker
företagets varumärke

I ett framgångsrikt samhällsansvar för ett företag ingår pro bono-arbete, där företaget deltar i samhällets utveckling inom sin verksamhetsmiljö.

Läs mer »