Nya synpunkter i koncernledningen

För ett par år sedan märkte man i Nordic Morning-koncernen att chefssituationen i vissa bolag verkar krävande på grund av åldersstrukturen. Å andra sidan hade bolagets ledning lagt märke till en trend där unga medarbetare inte visade intresse för chefsuppgifter.

För att svara på dessa två utmaningar startade bolaget på våren 2013 programmet ”The Nordic Bond 001”, till vilket man utsåg 15 unga personer mellan 24 och 36 år som utmärkt sig i sitt arbete, från alla dotterbolag i Finland och Sverige. Programmets mål är att utbilda dessa unga människor till bolagets framtida ledare och chefer i en bransch som är krävande och som utvecklas och förändras snabbt.

”Vi tror att ”Bondarna” även engagerar sig i företaget på ett närmare sätt samtidigt som de utvecklar sin kompetens”, säger Annika Parkkonen, koncernens personalchef.

Det handlar om koncernens första gemensamma utvecklingsprogram. Sex av deltagarna är kvinnor och nio är män, och de representerar försäljningen, trycksaksverksamheten, kreativa planeringsuppifter och administrationen.

Programmet pågår i fyra månader, efter detta börjar en skuggledningsgruppfas på tio månader. Under intensivperioden har Bondarna studerat ledning av affärsverksamhet, innovationer och människor. Bondarna kommer att utgöra en skuggarbetsgrupp i koncernen, som utmanar koncernledningen i vissa teman.

”Koncernledningen har en genuin vilja att bli utmanad. Vi vill få nya synpunkter och väntar oss att vårt tankesätt ska utvidgas. Samtidigt får vi riktig kontakt med våra unga medarbetare”, säger Parkkonen.

DELTAGARNA I BOND PROGRAMMET KOMMENTERAR

"Kommunikation blir interaktion på nätet"

När Caitriona O’Connor, Social Media Specialist på JG Communication, såg en beskrivning av The Nordic Bond 001-programmet på koncernens intranät beslöt hon sig för att ansöka till det.

Läs mer »

"Även flera kanaler i framtidens kommunikation"

Projektledare Jussi Naumanen på Edita Prima har studerat chefsfärdigheter i koncernens coachningsprogram ”The Nordic Bond 001” sedan
januari 2013.

Läs mer »