"Pro bono-arbete stärker företagets varumärke"

I ett framgångsrikt samhällsansvar för ett företag ingår pro bono-arbete, där företaget deltar i samhällets utveckling inom sin verksamhetsmiljö.

Pro bono-arbete stärker företagets varumärke

I ett framgångsrikt samhällsansvar för ett företag ingår pro bono-arbete, där företaget deltar i samhällets utveckling inom sin verksamhetsmiljö.

"Ett fungerande samhälle bygger på människors ömsesidiga relationer och individuella handlingar. För att företagen ska kunna uppnå sina målsättningar inom företagsansvaret bör även individerna personligen engagera sig för samma målsättningar", säger Mikaela Wollin, Senior Project Manager på Citat AB.

Hon anser att det pro bono-arbete som företaget utför ger medarbetarna en anledning att vara stolta och främjar arbetsgivarens varumärke. Dessutom är det ett positivt budskap för företagets befintliga och potentiella kunder.

Citat AB beslutade år 2012 att stödja projektet Rinkebyakademien, genom vilket man bland annat vill arbeta för att skoleleverna får ökad kunskap om arbetslivet. I verksamheten Skola efter skolan, som ingår i projektet, erbjuds unga i högstadieåldern fördjupad undervisning i de ämnen som intresserar dem mest samt möjlighet att träffa yrkesverksamma inom näringsliv och offentlig förvaltning.

Allt började med att Citat deltog i ett kommunikationsprojekt där även boende i Husby, Rinkeby och Tensta deltog. I projektet ville man nå begåvade elever från dessa mångkulturella bostadsområden och coacha dem framåt mot arbetslivet.

Stavros Loucas, en av grundarna av Rinkebyakademien, presenterade projektet för personalen på Citat i Stockholm.

"För att trygga projektets fortsättning måste verksamheten bli känd och nå nya finansiärer. Det krävde i sin tur en högklassig webbplats och presentationsmaterial . Vi blev intresserade av uppdraget och vår kompetens lämpade sig utmärkt", konstaterar Mikaela Wollin.

I april 2012 färdigställdes presentationen Det här är Rinkebyakademien, som producerades av Citat och som kan ses via YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=2H6diBD6eGc). Den nya webbplatsen för Rinkebyakademien blev klar i mars 2013.

"Vid utvecklingen av den nya webbplatsen fick vi möjlighet att testa processer inom anpassningsbar webbdesign (Responsive Web Design). Verksamheten med Rinkebyakademien har även inneburit att vi har bildat nätverk med andra företag som stöder projektet", säger Mikaela Wollin.

Hon betonar att medborgare med invandrarbakgrund, vilka om tio år kommer att utgöra en tredjedel av alla svenskar, blir allt viktigare för den framtida sysselsättningen.

"Vi vill vara ett av de företag som lockar till sig multikulturella medborgare i det "nya" Sverige – begåvade, välutbildade specialister."

År 2013 stöder Citat AB även verksamheten i fonden World Childhood Foundation, som vill skapa bättre förutsättningar för utsatta och utnyttjade barn.

"Kommunikation blir interaktion på nätet"

När Caitriona O’Connor, Social Media Specialist på JG Communication, såg en beskrivning av The Nordic Bond 001-programmet på koncernens intranät beslöt hon sig för att ansöka till det.

Läs mer »

"Även flera kanaler i framtidens kommunikation"

Projektledare Jussi Naumanen på Edita Prima har studerat chefsfärdigheter i koncernens coachningsprogram ”The Nordic Bond 001” sedan
januari 2013.

Läs mer »

Steg mot välbefinnande

Under våren 2013 kunde man ofta träffa på Edita Publishings medarbetare i trappan. Deltagarna i ILO, kampanjen för välbefinnande i arbetet, samlade steg i sina stegmätare. Prenumerationsförsäljare Liisa Raunio är nöjd med kampanjen.

Läs mer »