"Motivationen ökar genom handlingar,
inte drömmar"

Under våren 2013 kunde man ofta träffa på Edita Publishings medarbetare i trappan. Deltagarna i ILO, kampanjen för välbefinnande i arbetet, samlade steg i sina stegmätare som de hade blivit tilldelade i samband en kroppsmätning och ett konditionstest i januari.

Bakgrunden till den halvårslånga ILO-kampanjen var personal- och företagshälsovårdsenkäterna år 2012, där man uttryckte önskemål om arbetsgivarens stöd i att öka motionen och att få fler gemensamma aktiviteter. Edita Publishing ville även att arbetsklimatet och kostnaderna för företagshälsan skulle fortsätta i positiv riktning. Femtioett Editamedarbetare deltog i det frivilliga programmet.

Siffrorna från det första konditionstestet motiverade många att förbättra sina motionsvanor. I juni hade siffrorna blivit bättre både hos dem som genomgått hela programmet och dem som endast deltog i testerna och själva följde upp sina prestationer.

Prenumerationsförsäljare Liisa Raunio är nöjd med kampanjen, eftersom hon under våren gick ner i vikt och hennes kroppsålder sjönk betydligt jämfört med under vintern.

"Jag var ivrig att delta i programmet, även om jag nog har motionerat tidigare. Detta skapade en impuls framåt."

I likhet med många av sina kollegor har Liisa ökat sin vardagsmotion, börjat äta lite nyttigare och dragit nytta av lärdomarna hon fick för att hålla motivationen uppe under tre coachingsdagar.

Samarbetspartner var Trainers’ House. Coachningsföreläsningarna byggde på uppgifter som skulle utföras på förhand och på mellanrespons enligt tre kampanjteman: Innostuminen – Liikkuminen – Onnistuminen - ILO, dvs. Inspiration, Motion och Framgång. Utbildaren påminde även till slut om att man ska återgå till en situation där allt kändes bra ifall motivationen tryter.

"Kommunikation blir interaktion på nätet"

När Caitriona O’Connor, Social Media Specialist på JG Communication, såg en beskrivning av The Nordic Bond 001-programmet på koncernens intranät beslöt hon sig för att ansöka till det.

Läs mer »

"Även flera kanaler i framtidens kommunikation"

Projektledare Jussi Naumanen på Edita Prima har studerat chefsfärdigheter i koncernens coachningsprogram ”The Nordic Bond 001” sedan
januari 2013.

Läs mer »

Pro bono-arbete stärker
företagets varumärke

I ett framgångsrikt samhällsansvar för ett företag ingår pro bono-arbete, där företaget deltar i samhällets utveckling inom sin verksamhetsmiljö.

Läs mer »