Vi hjälper våra kunder att kommunicera bättre

Också i fortsättningen kommer vi att vara inriktat på lönsam tillväxt i de nordiska länderna, i första hand i Finland och Sverige, samt utforska möjligheter att expandera verksamheten till nya marknader.

NORDIC MORNING I KORTHET

Nordic Morning är Nordens ledande kommunikationskoncern.

Våra kreativa lösningar gör våra kunders kommunikation mer relevant, effektiv och ansvarsfull.­­ I egenskap av progressiv och innovativ koncern har Nordic Morning legat i täten för kommunikationsbranchen för över 150 år.

Nordic Morning omfattar moderbolaget Nordic Morning Abp samt fem finska och fem svenska dotterbolag inom olika kommunikationsområden. Nordic Morning är dessutom delägare i en svensk bolag. Cirka 800 kommunikationsexperter arbetar för Nordic Morning i Finland, Sverige, Danmark, Norge, Ukraina och Indien.

Dotterbolagen är fördelade på fyra affärsområden – Marketing Services, Editorial Communication, Publishing samt Print & Distribution.

Varje koncernbolag har en egen marknadsposition och ett eget tjänsteutbud som avviker från systerbolagens. Gemensamt för dem alla är målet att vara det ledande företaget inom sitt kommunikationsområde.

Nordic Morning Abp:s roll i förhållande till sina dotterbolag är att aktivt och innovativt utveckla affärsverksamheten samt tillhandahålla en plattform som inspirerar bolagen att agera föregångare för strategiskt intressant affärsverksamhet och kunskap.

Under de senaste åren har Nordic Morning genomgått en omfattande förändring. Koncernens affärsverksamhet har utvecklats enligt den globala trend där kommunikationsfokus nu ligger på digitala kanaler i stället för på traditionella trycksaker.

Parallellt med att avveckla funktioner och tjänster med svag lönsamhet har koncernen förvärvat nya bolag. Samtliga bolag i koncernen har utvecklats till föregångare inom digital kommunikation i de flesta kanaler i respektive bransch.

Organisation

Moderbolag Nordic Morning Abp

Marketing Services

Citat AB, Klikki AB, Mods Graphic Studio AB och intressebolaget BrandSystems AB i Sverige, Citat Oy och Klikkicom Oy i Finland, Citat LLC i Ukraina, Klikki ApS i Danmark och Klikki AS i Norge.

Editorial Communication

JG Communication AB in Sweden.

Publishing

Edita Publishing Oy och Educode Oy i Finland.

Print & Distribution

Edita Prima Oy i Finland och Edita Bobergs AB i Sverige.

VÅRA VÄRDERINGAR

FÖRNYELSE

Vi är innovativa föregångare inom kommunikation.

 

RESPEKT

Vi främjar jämställdhet, öppenhet
och ärlighet.

 

ANSVAR

Vi uppnår goda resultat på ett transparent
och etiskt hållbart sätt.

OM VÅRA SERVICE

Internetmarknadsföring
ger effektiva resultat

När internetmarknadsföring genomförs på rätt sätt kan företag öka både omsättningen och resultatet på ett betydande sätt.

Läs mer »

Video bygger upp
varumärket

Video håller på att bli ett allt viktigare kommunikationsmedel för enkel och effektiv kommunikation.

Läs mer »

Utbildning oberoende
av tid och plats

Kurserna kan genomföras i egen takt, när och var som helst, bara man har tillgång till dator och en internetanslutning

Läs mer »

Pro bono-arbete stärker
företagets varumärke

I ett framgångsrikt samhällsansvar för ett företag ingår pro bono-arbete, där företaget deltar i samhällets utveckling inom sin verksamhetsmiljö.

Läs mer »