Marketing Services

2012

Affärsområdet omfattar Citat AB, Klikki AB, Mods Graphic Studio AB och det delägda bolaget BrandSystems AB i Sverige, Citat Oy och Klikkicom Oy i Finland, Citat Ukraina LLC i Ukraina, Klikki ApS i Danmark och Klikki AS i Norge.

Omsättningen för affärsområdet Marketing Services uppgick till 32,9 miljoner euro (20,3 miljoner euro). Förvärvet av Klikkicomkoncernen ökade omsättningen med 13,1 miljoner euro. Omsättningen i Citat Oy och Mods AB ökade, medan Citat AB:s omsättning minskade på grund av att bolaget hade en lägre omsättning av inköpsrelaterade tjänster.

Rörelseförlusten för affärsområdet Marketing Services uppgick till -1,1 miljoner euro (-0,4 miljoner euro). I resultatet ingår kostnader av engångsnatur till ett belopp av 2,1 miljoner euro (-1,1 miljoner euro), varav största delen (2,0 miljoner euro) består av nedskrivningar av goodwill och immateriella tillgångar som uppkommit vid tidigare förvärv av bolag. Utan nedskrivningar var resultatet positivt och bättre än föregående års resultat i både Finland och Sverige.

Bolag 2012

Titta på videon

Lars Lundström, VD, Citat AB

Citatbolagen

Smarta kommunikations- och interaktionslösningar i alla miljöer

Citatbolagen är Citat AB i Sverige, Citat Oy i Finland och Citat LLC i Ukraina. Citat AB är en av Nordens största reklam- och produktionsbyråer. Bolagen har byråer i Stockholm och Göteborg. Citat Oy, som specialiserad i digital kommunikation, har byrån i Helsingfors. Citat LLC functions as a digital and graphic production agency for the Citat companies. In Norway and Denmark, Citat has representation and a plan for continued growth and establishment.

Citatbolagen

Titta på videon

Mattias Falkendal, VD - Klikki

Klikki

Maximerar effekten av digitala marknadsföringsinvesteringar

Klikki är ett snabbt växande nordiskt nästa generations digitala marknadsföringsbolag med kontor i Helsingfors, Stockholm, Piteå.

Klikki

Titta på videon

Jan Eriksson, VD, Mods Graphic Studio Ab

Mods Graphic Studio

Innovativ och flexibel partner

Mods Graphic Studios mål är att vara ett av världens ledande företag inom bildbehandling och prepressproduktion. Mods agerar på en mycket konkurrentutsatt marknad. Mods styrka är avancerad teknik, innovativa och effektiva arbetssätt samt ett nära samarbete med kunderna, främst företag i modebranschen, fotografer och reklambyråer.

Under 2012 investerade Mods i teknologi, som gör produktionsprocessen mer effektiv. Detta stärker bolagets position på marknaden. Bolaget sysselsatte i genomsnitt 14 personer.

BrandSystems

Kopplar samman människor, processer och digitala resurser

Intressebolagen BrandSystems AB är verksamt i Stockholm. Bolagen producerar tjänster för MRM (marketing resource management) och operativ varumärkeshantering. Bolaget erbjuder en plattform för marknadskommunikation och kontroll av varumärkeshantering, där organisationer kan koppla samman människor, processer och digitala resurser.

I 2012 har BrandSystems stärkt sin position som den ledande nordiska mjukvaruleverantören inom MRM, och under verksamhetsåret har flera nya kunder tillkommit. BrandSystems har även fortsatt med implementeringen av den partnerbaserade försäljningsstrategin, för att möjliggöra en effektivare expansion där bolagens egna säljresurser kan fokuseras till det översta segmentet av enterprise-kunder.

Andra affärsområdena

Editorial Communication

Bra innehåll i de bäst lämpade kanalerna

I affärsområdet ingår JG Communication AB i Sverige.

Läs mer »

Publishing

Skapar, redigerar och delar innehåll

I affärsområdet ingår Edita Publishing Oy och Undervisnigscentret för utbildningssektorn Educode Oy i Finland.

Läs mer »

Print & Distribution

Mångsidiga och effektiva produktionstjänster inom tryckt kommunikation

I affärsområdet ingår Edita Prima Oy i Finland samt Edita Västra Aros AB, Sandvikens Tryckeri AB och intresseföretaget Edita Bobergs AB i Sverige.

Läs mer »