Effektiva
tjänster
inom tryckt
kommunikation

”Dessutom måste vi även fortsättningsvis reagera på nedgången i marknaden för traditionella tryck. Å andra sidan visar utvecklingsarbetet med nya tjänster lovande resultat, och det finns nya attraktiva segment på marknaden."

Heikki Autio, Vice President, Print & Distribution

Print & Distribution

Se på videon

Affärsområdets direktör Heikki Autio
berättar om bolagen

Affärsområdet omfattar Edita Prima i Finland samt Edita Västra Aros AB, Sandvikens Tryckeri AB och intressebolaget Edita Bobergs AB i Sverige.

Print & Distribution tillhandahåller mångsidiga och effektiva produktionstjänster inom tryckt kommunikation. Tjänsterna omfattar premedia, tryck, logistik, utskick och tryckhanteringstjänster.

Affärsområdets vision är att vara den ledande inom tryck och gränsöverskridande medietjänster i Norden.

Kunder

Kunderna är ledande varumärken och stora företag från många olika branscher i Norden.

”Våra kunder vill förbättra effektiviteten och verkningsgraden av sin kommunikation i marknaden full av olika kanalalternativ. Dom har ett behov av en bättre och enklare hantering av kommunikationen. Alla marknadskommunikativa åtgärder måste gå snabbare att starta och lättare att genomföra och mäta”, säger affärsområdets direktör Heikki Autio.

År 2012

Marknaden för traditionella tryckeritjänster fortsatte att minska i Sverige och Finland. Samtidigt fanns det tydliga tillväxtsignaler i gränsöverskridande media, riktat tryck, logistik och tryckhantering.

”De strategiska huvudmålen var att förnya erbjudanden och att utveckla nya tjänster för att bättre kunna möta kundernas förväntningar”, säger Autio.

Edita Prima

Edita Prima kunde inte uppfylla målsättningen i det traditionella offset-arksegmentet, där volymerna klart minskade. Trots detta lyckades bolaget förbättra sin operativa lönsamhet.

Edita Prima gjorde stora ansträngningar för att förbättra tjänsteportföljen, till exempel nya flerkanaliga produktionstjänster, som ledde till många framgångsrika nya kundprojekt. Den kundundersökning som genomfördes i december 2012 visade att kunderna är nöjda med Edita Prima.

Bolaget sysselsatte i genomsnitt 187 personer under 2012.

Edita Västra Aros

Efter många framgångsrika år, 2012 har varit mycket svårt för Edita Västra Aros. Minskningen av den svenska tryckmarknaden ledde till nedgången i bolagets omsättning under första halvåret. Under andra halvåret genomfördes flera rationaliseringar och förbättringsprogram i syfte att stärka bolagets position.

Bolaget började strategiskt partnerskap med Sandvikens Tryckeri AB för att förbättra effektiviteten och skapa en ny tryckhanteringsservice.

Bolaget sysselsatte i genomsnitt 90 personer under 2012.

Edita Bobergs

Intressebolaget Edita Bobergs stärkte sin position på den svenska marknaden för direktreklam. Edita Bobergs förbättrade sin produktportfölj med nya attraktiva tjänster som tillväxte omsättningen och lönsamheten.

År 2013

”Dessutom måste vi även fortsättningsvis reagera på nedgången i marknaden för traditionella tryck. Å andra sidan visar utvecklingsarbetet med nya tjänster lovande resultat, och det finns nya attraktiva segment på marknaden”, säger Autio.

För att påskynda den positiva uppgången fortsätter affärsområdet att utveckla tjänster och stärka försäljningen.

Andra affärsområdena

Marketing Services

Stark närvaro i Norden

I affärsområdet ingår Citat Oy och Klikkicom Oy i Finland, Citat AB, Klikki AB, Mods Graphic Studio AB och intresseföretaget BrandSystems AB i Sverige, Citat Ukraine LLC i Ukraine, Klikki ApS i Danmark och Klikki AS i Norge.

Läs mer »

Editorial Communication

Bra innehåll i de bäst lämpade kanalerna

I affärsområdet ingår JG Communication AB i Sverige.

Läs mer »

Publishing

Skapar, redigerar och delar innehåll

I affärsområdet ingår Edita Publishing Oy och Undervisnigscentret för utbildningssektorn Educode Oy i Finland.

Läs mer »