Information
för våra kunders
behov

”För att uppnå fortsatt tillväxt söker vi aktivt nya verksamhetsmodeller och koncept som kommer våra kunder till godo."

Jarmo Rosenberg, vd, Edita Publishing Oy

Publishing 2012

Se på videon

Vd Jarmo Rosenberg
berättar om bolagen

Affärsområdet omfattar de finländska företagen Edita
Publishing Ab i Helsingfors
och Utbildningscentret för undervisningssektorn Educode Ab, med verksamhet i Lahtis och Tammerfors.

Bolagens mål är att uppfylla kundernas informationsbehov och hjälpa dem sprida informationen.

Edita Publishing

Publishing skapar, redigerar och delar innehåll. Bolagens uppgift är att uppfylla kundernas informationsbehov och att hjälpa dem sprida informationen.

Edita Publishing är ett förlag som arbetar inom många sektorer och som erbjuder läromedel avsedda för grundskola och gymnasium samt yrkesutbildning och inlärning i arbetet. I tjänsteutbudet ingår även mångsidig förlagsverksamhet, kommunikationstjänster och yrkesutbildning. Inom det juridiska området producerar Edita Publishing Edilex, Finlands mest omfattande juridiska informationstjänst samt mångsidig litteratur och utbildningsservice.

Företaget fungerar även som samarbetspartner vid distribution av officiell information: det ger till exempel ut Officiella tidningen och Finlands författningssamling samt upprätthåller tjänsterna Finlex och Hilma. I produktsortimentet ingår även festskrifter, historieböcker och publikationsserier samt årsberättelser och tidningar för olika intressentgrupper.

Educode

Educode kan behoven hos professionella inom utbildningssektorn. Företaget producerar tjänster för förändringssituationer och för kunders utvecklingsprogram genom att till exempel delta i planeringen av digital coachning och coachning av ledarskapskompetens.

Nya elektroniska inlärningsmiljöer, förändringar i kommunstrukturerna, lagen om småbarnsfostran, processen för revidering av utbildningsplaner och administrativ reglering är exempel på förändringar där Educode hjälper sina kunder.

Kunderna

Affärsområdets kunder är yrkesmänniskor inom olika branscher, som jurister, skatteexperter, lärare, experter inom hälsovård samt företag och sammanslutningar.

”Kunderna betjänas oberoende av kanal. Böcker och tidningar är fortfarande effektiva kommunikationsmetoder, samtidigt som man drar nytta av elektroniska distributionskanaler när så behövs,”, säger Jarmo Rosenberg, vd för Edita Publishing.

År 2012

Affärsområdet expanderade enligt plan under det första halvåret 2012, då Edita köpte Utbildningscentret för undervisningssektorn, Educode Oy.

Verksamhetens effektivitet och resultat låg kvar på en god nivå. Inom traditionell förlagsverksamhet ökade affärsområdets marknadsandel och omsättning med 10 procent. Tillväxten i kommunikationstjänster ökade med 20 procent, mätt i omsättning. Däremot fortsatte sparandet inom den offentliga sektorn, vilket återspeglades i affärsområdets verksamhet.

Besökarantalet vid Edilex Pro-kundevenemangen, som arrangeras av Edita Publishing, ökade betydligt under 2012. Mätt i omsättning ökade verksamheten med 50 procent.

År 2013

”För att uppnå fortsatt tillväxt söker vi aktivt nya verksamhetsmodeller och koncept som kommer våra kunder till godo. Vi är även redo att expandera vår verksamhet genom företagsarrangemang. Från slutet av 2011 har vårt mål varit en tillväxt på 15 procent fram till slutet av 2013 ”, säger Rosenberg.

”Vi vill medverka i förnyelsen av finländskt lärande i en digital brytningspunkt och följer till exempel aktivt upp hur arbetet framskrider i Undervisningsstyrelsens digitala förhandlingsdelegation som inleder sin verksamhet år 2013.”

Centrala mål för 2013

Tillväxt

Expansion av verksamheten mätt i omsättning. En betydande del av omsättningstillväxten har byggts upp under 2012. De kortsiktiga och långsiktiga tillväxtförväntningarna för våra företag riktas mot kommunikationstjänster samt utbildning och inlärning.

Lönsamhet

Affärsområdets lönsamhet har varit god i den ändrade affärsmiljön. Målet är att behålla en god rörelsevinstnivå även under tillväxten.

Flexibilitet

I  en verksamhetsmiljö i förändring måste vi utveckla vårt företag så att det blir flexibelt och kan snabbt reagera på kundernas behov. På individnivå innebär detta nya, utmanande arbetsuppgifter.

Andra affärsområdena

Marketing Services

Stark närvaro i Norden

I affärsområdet ingår Citat Oy och Klikkicom Oy i Finland, Citat AB, Klikki AB, Mods Graphic Studio AB och intresseföretaget BrandSystems AB i Sverige, Citat Ukraine LLC i Ukraine, Klikki ApS i Danmark och Klikki AS i Norge.

Läs mer »

Editorial Communication

Bra innehåll i de bäst lämpade kanalerna

I affärsområdet ingår JG Communication AB i Sverige.

Läs mer »

Print & Distribution

Mångsidiga och effektiva produktionstjänster inom tryckt kommunikation

I affärsområdet ingår Edita Prima Oy i Finland samt Edita Västra Aros AB, Sandvikens Tryckeri AB och intresseföretaget Edita Bobergs AB i Sverige.

Läs mer »