Styrelsen för Edita Abp

31 december 2012

Enligt styrelsen är alla ledamöter oberoende av bolaget, och alla ledamöter utom Petri Vihervuori är oberoende av ägaren av bolaget, Finska staten.

Lauri Ratia

ORDFÖRANDE

f. 1946, civilingenjör, industriråd (en finsk titel)

Styrelseordförande i Edita Abp sedan 2005

Huvudsakliga förtroendeuppdrag
 • Styrelseordförande i Sponda Oyj sedan 2007
 • Styrelseordförande i Paroc Group Oy sedan 2010
 • Styrelseledamot i Inspecta Oy sedan 2007
Tidigare arbetsuppgifter
 • Senior Advisor i CRH Plc, Europe Materials
 • VD för Lohja Rudus Oy
 • Utvecklingschef för KoneCranes Oyj
 • Partner i Euroventures Nordica Ab
 • VD för Nokia Robotics
 • Chef Corporate Planning för Nokia Oyj

Kaj Friman

VICE ORDFÖRANDE

f. 1953, juris kandidat, ekonom

Senior Adviser i Yara International

Styrelseledamot i Edita Abp sedan 2011

Huvudsakliga förtroendeuppdrag
 • Styrelseledamot i Garantia 2005-2012
 • Styrelseordförande i Boreal Växtförädling Ab sedan 2009
Tidigare arbetsuppgifter
 • Vice VD, ekonomichef, styrelsesekreterare på Kemira GrowHow Oyj
 • Ekonomi och juridikchef, medlem i ledningsgruppen på Kemira Oyj
 • Finansieringschef, samt ansvarig för IR och kommunikation på Kemira Oyj
 • Styrelsesekreterare i Kemira Oyj
 • Ekonomichef på Kemira Oyj
 • Ekonomichef på Kemira Inc, Savannah, Georgia, USA

Carina Brorman

LEDAMÖTE

f. 1958, civilekonom

Kommunikationschef för Saab Group

Styrelseledamot i Edita Abp sedan 2009

Huvudsakliga förtroendeuppdrag
 • Styrelseledamot i Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm
Tidigare arbetsuppgifter
 • Varumärkes- och kommunikationsdirektör på E.ON Sverige AB
 • Enhetschef på SVT Syd (Sveriges Television)
 • Vice VD på Operan i Malmö

Maritta Iso-Aho

LEDAMÖTE

f. 1964, förvaltningsmagister, eMBA

Direktös, samhällskontakter på Alko Ab, medlem i ledningsgruppen

Styrelseledamot i Edita Abp sedan 2012

Huvudsakliga förtroendeuppdrag
 • Styrelseledamot i Katri Antell Oy sedan 2011
 • Styrelseledamot i A-klinistiftelsen sedan 2010
 • Medlem i delegationen för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning i Finland, 2011
Tidigare arbetsuppgifter
 • Eurest Finland Oy, operativ chef
 • Markandsförings- och försäljningschef på Silta Oy
 • Vice VD på Fazer Amica Oy

Jussi Lystimäki

LEDAMÖTE

f. 1972

VD för Schibsted Classified Media Finland

Styrelseledamot i Edita Abp sedan 2011

Huvudsakliga förtroendeuppdrag
 • Styrelseledamot i Novetos Oy sedan 2009
 • Styrelseledamot i Klikkicom Oy sedan 2012
Tidigare arbetsuppgifter
 • Partner i Boardman Oy
 • Marknadsförings- och försäljningschef, partner i Idean Enterprises
 • Marknadsförings- och försäljningschef påSnoobi
 • VD, partner i Prisma Consulting
 • Landchef för Tyskland och Finland, grundare av Tera Group
 • Senior konsult, partner i Satama Interactive
 • New Media Manager på Talentum

Eva Persson

LEDAMÖTE

 f. 1964

VD för Wallmans Nöjen AB

Styrelseledamot i Edita Abp sedan 2009

Tidigare arbetsuppgifter
 • VD för Cloetta Sverige AB
 • VD för Cloetta Fazer Sverige AB med ansvar för Skandinavien
 • Kommersiell chef för Skandinavien inom Cloetta Fazer AB
 • Marknadschef på Coca Cola Drycker Sverige AB

Petri Vihervuori

LEDAMÖTE 

f. 1971, filosofie magister

Finansråd i avdelningen för ägarstyrning vid Finska Statsrådets kansli

Styrelseledamot i Edita Abp sedan 2011

Huvudsakliga förtroendeuppdrag
 • Styrelseledamot i Governia Oy sedan 2011
 • Medlem i ledningsgruppen för ägarstyrning vid Finska Statsrådets kansli sedan 2011
Tidigare arbetsuppgifter
 • Senior kommunikationsspecialistpå avdelningen för ägarstyrning vid Finska Statsrådets kansli
 • Kommunikationskonsult på Oy JKL Helsinki Ab
 • Projektkoordinator på Kynämies Oy
 • Kommunikationschef på TeliaSonera Finland Oyj