"Kommunikation blir interaktion på nätet"

När Caitriona O’Connor, Social Media Specialist på JG Communication, såg en beskrivning av The Nordic Bond 001-programmet på koncernens intranät beslöt hon sig för att ansöka till det.

"Coachningsprogrammet verkade vara en bra utvecklingsmöjlighet. Jag visste egentligen inte vad jag skulle förvänta mig och befarade att programmet ändå skulle fokusera på administrativa rutiner i ledarskap och organisation. Jag blev positivt överraskad av att programmet på ett starkt och omfattande sätt lyfte fram själva ledarskapet och vad det innebär att vara ledare."

The Nordic Bond 001-programmet behandlar frågor gällande ledning av såväl affärsverksamheten, innovationer som människor. Enligt Caitriona är det omöjligt att separera dessa tre från varandra i den egna specialbranschen.

"Sociala medier gör att människorna blir du med innovationer. Att uppnå affärsmålen kräver nya metoder för att kunna engagera kunderna i en gemensam dialog. Jag har arbetat hos JG i ett drygt år, och det har varit en spännande, dynamisk tid. Om jag inte kan leda och föra vidare mina kunskaper, avancerar inte våra innovationer och vårt affärsområde på bästa och snabbaste möjliga sätt."

Caitriona sammanfattar kommunikationens framtid i ett ord: social. Gränserna för intern och extern kommunikation förskjuts till bakgrunden eller försvinner helt.

"Företagens transparens ökar och ansvarsfullheten i kommunikationen lyfts fram. Alla medarbetare bör vara medvetna om att de är ambassadörer för arbetsgivarens varumärke. Interaktion betonas i företagens kommunikation. Med hjälp av interaktionen försöker man påverka sina nischnätverk och på så sätt uppnå hög avkastning. Företagen behöver ett originellt och tilltalande innehåll för att kunna aktivera sina nischnätverk och engagera dessa i sina varumärken."

"Även flera kanaler i framtidens kommunikation"

Projektledare Jussi Naumanen på Edita Prima har studerat chefsfärdigheter i koncernens coachningsprogram ”The Nordic Bond 001” sedan
januari 2013.

Läs mer »

Steg mot välbefinnande

Under våren 2013 kunde man ofta träffa på Edita Publishings medarbetare i trappan. Deltagarna i ILO, kampanjen för välbefinnande i arbetet, samlade steg i sina stegmätare. Prenumerationsförsäljare Liisa Raunio är nöjd med kampanjen.

Läs mer »

Pro bono-arbete stärker
företagets varumärke

I ett framgångsrikt samhällsansvar för ett företag ingår pro bono-arbete, där företaget deltar i samhällets utveckling inom sin verksamhetsmiljö.

Läs mer »