Älykkäitä ratkaisuja kaikissa ympäristöissä

”Haluamme kasvaa kannattavasti. Meidän on kehityttävä nopeasti muuttuvan maailman mukana ja vaalittava ainutlaatuista asemaamme erittäin kilpailluilla pohjoismaisilla markkinoilla."

Citat-yhtiöiden johtaja Lars Lundström

Katso video

Toimitusjohtaja Heidi Gutekunst kertoo Citat Oy:stä.

2012
Citat-yhtiöt ovat Citat AB Ruotsissa, Citat Oy Suomessa ja Citat LLC Ukrainassa.

Citat AB on yksi Pohjoismaiden suurimmista mainos- ja tuotantotoimistoista, jolla on toimistot Tukholmassa, Malmössä ja Göteborgissa. Citat Oy on digitaalisen viestintään erikoistunut toimisto Helsingissä. Citat LLC toimii yhtiöiden digitaalisena ja graafisena tuotantoyksikkönä. Citat on aloittamassa toimintaa myös Ranskassa ja Norjassa.

Citat-yhtiöiden visio on älykästä viestintää ilman rajoja – lisäarvoa ja iloa asiakkaille ja itsellemme.

”Saavutamme vision kehittämällä toimintaamme pohjoismaisella tasolla, tarjoamalla kanavista riippumatonta viestintää, jolla aikaansaadaan mitattavia tuloksia sekä luomalla hyvän tasapainon luovuuden ja tehokkaan tuotannon välille,” sanoo Citat-yhtiöiden johtaja Lars Lundström.

Vuosi 2012

Vuonna 2012 mainosmarkkinoiden kokonaiskasvu oli vaatimatonta, mutta eri segmenttien välillä oli suuria eroja. Perinteisen markkinointiviestinnän kysyntä laski, mutta digitaalisen viestinnän markkina kasvoi.

Citat-yhtiöiden kannattavuus kehittyi vuonna 2012 tavoitteiden mukaisesti. Yhtiöiden myyntiä tehostettiin ja organisaatioita uudistettiin. Pohjoismaisuutta vahvisteltiin perustamalla yhteinen johtoryhmä ja tekemällä tiiviimmin yhteistyötä yli maa- ja tiimirajojen. Palveluista kasvoivat eniten mobiili- ja digitaaliratkaisut.

”Viime vuosien rakenteellisten muutosten, uudelleenjärjestelyjen ja heikon kannattavuuden jälkeen parantunut tulos on osoitus siitä, että olemme tehneet oikeita asioita”, Lundström sanoo.

Vuosi 2013

”Vuosi 2013 on kehityksen vuosi. Vahvistamme pohjoismaisuuttamme ja asiakaspalveluamme tekemällä tiiviimpää yhteistyötä sisaryhtiöidemme kanssa. Kehitämme palvelutarjontaamme painopistealueina strategiset ja digitaaliset markkinointiviestinnän palvelut. Investoimme markkinointiviestinnän teknologiasovellusten kehittämiseen ja keskitymme jatkossakin monikulttuuriseen viestintään”, Lundström kiteyttää.

”Haluamme kasvaa kannattavasti. Meidän on kehityttävä nopeasti muuttuvan maailman mukana ja vaalittava ainutlaatuista asemaamme erittäin kilpailluilla pohjoismaisilla markkinoilla.”

Citat AB

Citat AB on erikoistunut suunnittelemaan, luomaan ja toteuttamaan tehokasta markkinointiviestintää, joka kattaa konseptisuunnittelun, kampanjat, digitaaliset ratkaisut, tapahtumat, sosiaalisen median, markkinointitoimenpiteet, mainokset ja korkealaatuiset painotuotteet.

Citat AB on markkinointiviestinnän lokalisoinnin ammattilainen Pohjoismaissa ja maailmanlaajuisesti. Vuosien saatossa yhtiö on ottanut kokonaisvastuun yli 10 asiakkaan markkinointiviestinnästä, jolloin markkinointitiimit ovat siirtyneet asiakkaan palveluksesta Citat AB:hen.

Yhtiön asiakkaina on useita vahvoja brändejä ja suuryhtiöitä sekä organisaatioita, kuten esimerkiksi Volvo, Nobel Biocare, Lantmännen, Västra Götalandsregionen, Apollo, SEB Kort, Scania, Tieto, Pensionsmyndigheten, Skandia, Rikspolisstyrelsen, Start-up Stockholm ja SIDA.

”Asiakkaidemme haasteena on kuroa umpeen perinteisen markkinointiviestinnän ja asiakkaidensa uusien tarpeiden välinen kuilu. Meidän tehtävämme on auttaa heitä onnistumaan ja saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa, ”sanoo Lars Lundström.

Yhtiön palveluksessa työskenteli keskimäärin 97 henkilöä vuonna 2012.

Citat Oy

Citat Oy:n liikevaihdosta noin 90 prosenttia tuli digitaalisista palveluista vuonna 2012. Yhtiö saavutti sille asetun kannattavuustavoitteen haasteellisessa markkinatilanteessa. Vuonna 2013 tavoitteena on kasvaa lähes 20 prosenttia.

Citat Oy suunnittelee ja toteuttaa Internet-palveluita, -sivuratkaisuja ja -kampanjoita, sosiaalisen median palveluita, digitaalisia ratkaisuja myynnin, markkinoinnin ja viestinnän tueksi, esityksiä ja animaatioita, ilmoituksia (TV, radio, printit, point-of-sales). Yhtiö tekee myös graafista suunnittelua ja pakkaussuunnittelua

Citat Oy palvelee sekä B-to-B- että B-to-C -asiakkaita. Enimmäkseen asiakkaat ovat Suomessa toimivia isoja yrityksiä, kuten esimerkiksi Kärkimedia, Danske Bank, Fazer, Varma, Abbott ja Oikotie.

”Asiakkaidemme haasteena on tavoittaa kohdeyleisönsä oikeassa paikassa oikealla sisällöllä. He pohtivat, miten ja missä pitää näkyä, kuinka paljon kannattaa panostaa digitaaliseen viestintään. Asakkaita askarruttaa myös, miten viestintää voidaan mitata ja arvioida sen vaikutusta liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen”, kertoo Citat Oy:n toimitusjohtaja Heidi Gutekunst, joka aloitti tehtävässään vuoden 2012 alussa.

”On haastavaa pysyä perillä uusimmista trendeistä ja tunnistaa markkinoiden vaivihkaa käynnissä olevat muutokset. Meillä on kuitenkin erinomainen tiimi, jota aiomme myös kasvattaa samalla kun hankimme uusia isoja asiakkuuksia. Haluamme olla mukana luomassa tulevaisuuden viestinnän keinoja ja vaikuttamassa siihen, miten ja missä tulevaisuudessa viestitään.”

Yhtiön palveluksessa työskenteli keskimäärin 22 henkilöä vuonna 2012.

Citat Ukraine LLC:n palveluksessa työskenteli keskimäärin 15 henkilöä vuonna 2012.

MONIPUOLISIA VIESTINNÄN PALVELUITA

Internet-markkinointi
– tehokas tuloksentekijä

Kun Internet-markkinointi tehdään oikein, yritys pystyy parantamaan sekä liikevaihtoaan että tulostaan merkittävästi

Lue lisää »

Video rakentaa
brändiä

Videosta on muodostumassa yhä merkittävämpi viestintäväline, jonka avulla tiedottaminen on helppoa ja tehokasta.

Lue lisää »

Koulutusta ajasta ja
paikasta riippumatta

Verkkokoulutukset ovat kustannustehokas tapa kouluttaa kerralla iso henkilöstöryhmä organisaatiolle tärkeästä aiheesta.

Lue lisää »

Pro bono -työ tukee
yritysimagoa

Yksi osa hyvää yrityskansalaisuutta on pro bono -työ, jossa yritys osallistuu toimintaympäristönsä yhteiskunnalliseen kehittämiseen.

Lue lisää »