Video rakentaa brändiä

Videosta on muodostumassa yhä merkittävämpi viestintäväline, jonka avulla tiedottaminen on helppoa ja tehokasta.

 ”Jos www-sivuilla on video, kahdeksan kymmenestä kävijästä avaa sen. Videoilla on siis merkittävä vaikutus yrityksen brändiin ja asiakkaiden sitouttamiseen”, arvioi Kevin Lee, JG Communicationin luova johtaja.

Hänen mukaansa sosiaalisen median ansiosta ihmiset haluavat jakaa faktatietojen lisäksi nykyään myös viihdettä. Yhä useammin viihde paketoidaan videon muotoon.

”Kyseessä on kuitenkin vielä melko kypsymättömät markkinat. Osa asiakkaista on kokeneita videon käyttäjiä, osa ei. Vähemmän kokeneet pitävät videoita kirjallisten raporttien korvikkeina ja haluavat ahtaa ne täyteen faktatietoja. Toisille taas videot ovat tapa inspiroida muita ja saada heidät jopa lukemaan ne kirjalliset raportit”, kertoo Lee.

Videomateriaalia on tarjolla runsaasti, sillä esimerkiksi YouTubeen ladataan 57 000 uutta videota joka minuutti. Odotettavissa on entistä enemmän itse kuvattuja videoita: nopeasti tehtyä materiaalia, kuten videoblogeja tai kuvaa konferenssista.

”Me emme juurikaan ole mukana tällaisissa tuotannoissa. Meidän palveluistamme on eniten apua tätä suuremman lisäarvon ja pidemmän käyttöiän videoissa, jotka kertovat tarinan, rakentavat brändiä ja inspiroivat.”

Leen mukaan JG:n tavoitteena on saada organisaatiot tuottamaan sellaisia videosisältöjä, jotka saavat käyttäjät sitoutumaan ja jakamaan niitä eteenpäin sosiaalisessa mediassa. ”Mikä vaikutus yritysbrändiin olisikaan sellaisella videosisällöllä, jonka kaikki asiakkaat haluaisivat välittää eteenpäin,” hän pohtii.

MONIPUOLISIA VIESTINNÄN PALVELUITA

Internet-markkinointi
– tehokas tuloksentekijä

Kun Internet-markkinointi tehdään oikein, yritys pystyy parantamaan sekä liikevaihtoaan että tulostaan merkittävästi

Lue lisää »

Koulutusta ajasta ja
paikasta riippumatta

Verkkokoulutukset ovat kustannustehokas tapa kouluttaa kerralla iso henkilöstöryhmä organisaatiolle tärkeästä aiheesta.

Lue lisää »

Pro bono -työ tukee
yritysimagoa

Yksi osa hyvää yrityskansalaisuutta on pro bono -työ, jossa yritys osallistuu toimintaympäristönsä yhteiskunnalliseen kehittämiseen.

Lue lisää »

Liiketoiminta-alueet 2012

Marketing Services

Vahvasti pohjoismainen

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Citat Oy ja Klikkicom Oy Suomessa, Citat AB, Klikki AB, Mods Graphic Studio AB ja osakkuusyhtiö BrandSystems AB Ruotsissa, Citat Ukraine LLC Ukrainassa, Klikki ApS Tanskassa ja Klikki AS Norjassa.

Lue lisää  »

Editorial Communication

Jakamisen arvoista sisältöä

Liiketoiminta-alueeseen kuluu JG Communication AB Ruotsissa.

Lue lisää »

Publishing

Luomme, toimitamme ja jaamme sisältöä

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Edita Publishing Oy ja Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy Suomessa.

Lue lisää »

Print & Distribution

Monipuolisia ja tehokkaita painoviestinnän tuotantopalveluja

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Edita Prima Oy Suomessa sekä Edita Västra Aros AB, Sandvikens Tryckeri AB ja osakkuusyhtiö Edita Bobergs AB Ruotsissa.

Lue lisää »