Autamme asiakkaitamme viestimään paremmin

Jatkamme kannattavaa kasvua Pohjoismaissa, ensisijaisesti Suomessa ja Ruotsissa. 
Selvitämme myös mahdollisuuksia laajentaa toimintaa uusille markkina-alueille.

NORDIC MORNING LYHYESTI

Nordic Morning on pohjoismaiden johtava viestinnän palveluja tarjoava konserni.

Nordic Morning auttaa yrityksiä ja muita yhteisöjä viestimään paremmin – vaikuttavammin, tehokkaammin ja vastuullisemmin. Edistyksellinen ja innovatiivinen Nordic Morning on ollut alansa kehityksen kärjessä jo yli 150 vuotta.

Nordic Morningin muodostavat emoyhtiö Nordic Morning Oyj sekä viisi suomalaista ja kuusi ruotsalaista viestinnän eri osa-alueilla toimivaa tytäryhtiötä. Nordic Morning on lisäksi osakkaana kahdessa ruotsalaisyhtiössä.

Nordic Morningin palveluksessa työskentelee noin 800 viestinnän ammattilaista Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Ukrainassa ja Intiassa.

Konsernin rakenteessa tytäryhtiöt sijoittuvat neljälle liiketoiminta-alueelle, jotka ovat Marketing Services, Editorial Communication, Publishing ja Print & Distribution. Kullakin konserniyhtiöllä on erityinen, sisaryhtiöistään poikkeava markkina-asema ja palvelutarjonta. Yhteistä niille on tavoite olla johtava yritys omalla viestinnän sektorillaan.

Emoyhtiön rooli suhteessa tytäryhtiöihinsä on olla aktiivinen ja innovatiivinen liiketoiminnan kehittäjä sekä tarjota hyvä, edelläkävijyyteen kannustava koti strategisesti mielenkiintoiselle liiketoiminnalle ja osaamiselle.

Nordic Morning on viime vuosien aikana käynyt läpi mittavaa muodonmuutosta. Konsernin liiketoimintaa on kehitetty mukaillen murrosta, jossa viestinnän painopiste on siirtynyt perinteisistä painotuotteista digitaalisiin kanaviin. Samalla kun on luovuttu kannattavuudeltaan heikkenevistä liiketoiminnoista ja palveluista, konserniin on hankittu uusia yhtiöitä ja jokaista konserniyhtiötä on kehitetty oman alansa digitaalisen ja monikanavaisen viestinnän edelläkävijäksi.

Organisaatio

Emoyhtiö Nordic Morning Oyj

Marketing Services

Citat AB, Klikki AB, Mods Graphic Studio AB ja osakkuusyhtiö BrandSystems AB Ruotsissa; Citat Oy ja Klikkicom Oy Suomessa; Citat Ukraina LLC Ukrainassa; Klikki ApS Tanskassa ja Klikki AS Norjassa.

Editorial Communication

JG Communication AB Ruotsissa.

Publishing

Edita Publishing Oy Suomessa.

Print & Distribution

Edita Prima Oy Suomessa ja Edita Bobergs AB Ruotsissa.

ARVOMME

UUDISTAMINEN

Olemme innovatiivisia viestinnän
edelläkävijöitä.

KUNNIOITUS

Edistämme tasa-arvoa, avoimuutta ja rehellisyyttä.

VASTUULLISUUS

Tavoittelemme hyvää tulosta läpinäkyvästi ja eettisesti kestävällä tavalla.

MONIPUOLISIA VIESTINNÄN PALVELUITA

Internet-markkinointi
– tehokas tuloksentekijä

Kun Internet-markkinointi tehdään oikein, yritys pystyy parantamaan sekä liikevaihtoaan että tulostaan merkittävästi

Lue lisää »

Video rakentaa
brändiä

Videosta on muodostumassa yhä merkittävämpi viestintäväline, jonka avulla tiedottaminen on helppoa ja tehokasta.

Lue lisää »

Koulutusta ajasta ja
paikasta riippumatta

Verkkokoulutukset ovat kustannustehokas tapa kouluttaa kerralla iso henkilöstöryhmä organisaatiolle tärkeästä aiheesta.

Lue lisää »

Pro bono -työ tukee
yritysimagoa

Yksi osa hyvää yrityskansalaisuutta on pro bono -työ, jossa yritys osallistuu toimintaympäristönsä yhteiskunnalliseen kehittämiseen.

Lue lisää »