Internet-markkinointi – tehokas tuloksentekijä

Kun Internet-markkinointi tehdään oikein, yritys pystyy parantamaan sekä liikevaihtoaan että tulostaan merkittävästi.

Klikkicom Oy:n Suomen maajohtaja Mikko Knuuttila arvioi, että laadukkaiden ja aidosti tuloksellisten Internet-markkinointipalvelujen kysyntä jatkaa nopeaa kasvuaan tulevaisuudessakin.

Klikin Internet-markkinoinnin palvelut kattavat hakukonemarkkinoinnin kokonaisuudessaan, mukaan lukien hakusanamainonnan (SEM) ja hakukoneoptimoinnin (SEO) sekä internet-analytiikan ja performance-markkinoinnin. Yhteisenä tavoitteena kaikissa palveluissa on asiakkaan liikevaihdon ja tuloksen merkittävä kasvattaminen.

”Näemme etenkin performance-markkinoinnin kysynnän kasvavan Suomessa. Yritykset haluavat internet-markkinoinnistaan yhä enemmän euroissa mitattavaa hyötyä”, kertoo Knuuttila

Performance-markkinointi kattaa kaikkien maksettujen online-kanavien hyödyntämisen ja optimoinnin parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi. Performance-markkinoinnissa kaikki toimenpiteet mitataan konversioon saakka ja mediapanostuksia ohjataan parhaiten tuottaviin kanaviin.

”Parhaimmillaan performance-markkinointi moninkertaistaa yrityksen digitaalisen markkinoinnin hyödyt – samalla investoinnilla”, Knuuttila toteaa.

Hänen mukaansa etenkin suuret brändit sekä suuret ja keskisuuret yritykset, joiden liiketoiminta on suurelta osin verkkopohjaista, voivat merkittävästi kasvattaa myyntiään Internet-markkinoinnin keinojen avulla. Jotta palvelut vastaisivat yrityksen tarpeisiin mahdollisimman hyvin, ne räätälöidään yrityksen oman liiketoiminnan ja liiketoiminta-alueen erityispiirteiden mukaisesti.

Kun yritys rakentaa uutta internet-palvelua, esimerkiksi verkkokauppaa tai muuta sivustoa, internet-markkinointi ja etenkin hakukoneoptimointi tulisi ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

”Näin organisaation investointi tuottaisi varmuudella parhaan mahdollisen tuloksen”, Knuuttila muistuttaa.

MONIPUOLISIA VIESTINNÄN PALVELUITA

Video rakentaa
brändiä

Videosta on muodostumassa yhä merkittävämpi viestintäväline, jonka avulla tiedottaminen on helppoa ja tehokasta.

Lue lisää »

Koulutusta ajasta ja
paikasta riippumatta

Verkkokoulutukset ovat kustannustehokas tapa kouluttaa kerralla iso henkilöstöryhmä organisaatiolle tärkeästä aiheesta.

Lue lisää »

Pro bono -työ tukee
yritysimagoa

Yksi osa hyvää yrityskansalaisuutta on pro bono -työ, jossa yritys osallistuu toimintaympäristönsä yhteiskunnalliseen kehittämiseen.

Lue lisää »

Liiketoiminta-alueet 2012

Marketing Services

Vahvasti pohjoismainen

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Citat Oy ja Klikkicom Oy Suomessa, Citat AB, Klikki AB, Mods Graphic Studio AB ja osakkuusyhtiö BrandSystems AB Ruotsissa, Citat Ukraine LLC Ukrainassa, Klikki ApS Tanskassa ja Klikki AS Norjassa.

Lue lisää  »

Editorial Communication

Jakamisen arvoista sisältöä

Liiketoiminta-alueeseen kuluu JG Communication AB Ruotsissa.

Lue lisää »

Publishing

Luomme, toimitamme ja jaamme sisältöä

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Edita Publishing Oy ja Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy Suomessa.

Lue lisää »

Print & Distribution

Monipuolisia ja tehokkaita painoviestinnän tuotantopalveluja

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Edita Prima Oy Suomessa sekä Edita Västra Aros AB, Sandvikens Tryckeri AB ja osakkuusyhtiö Edita Bobergs AB Ruotsissa.

Lue lisää »