Tavoitteena asiakkaan menestys

Haluamme palvella asiakkaitamme innovatiivisilla viestinnän ratkaisuilla, jotka auttavat heitä menestymään yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa.

 

 

Liiketoiminta-alueet 2012

Marketing Services

Vuonna 2012 liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 32,9 milj. euroa (20,3 milj. euroa). Klikkicom-konsernin hankinta kasvatti liikevaihtoa 13,1 milj. euroa. Citat Oy:n ja Mods AB:n liikevaihto kasvoi, kun taas Citat AB:n liikevaihto laski, koska yhtiö vähensi alihankintalaskutusta. Liiketoiminta-alueen liiketappio oli -1,1 milj. euroa (-0,4 milj. euroa). Tulos sisältää 2,2 milj. euroa (-1,1 milj. euroa) kertaluonteisia kuluja, joista suurin osa (2,0 milj. euroa) on liikearvon ja liiketoimintojen yhdistämisessä muodostuneita aineettomien hyödykkeiden arvonalennuksia. Ilman arvonalennuksia tulos oli voitollinen ja edellisvuotta parempi sekä Suomessa että Ruotsissa.

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Citat Oy ja Klikkicom Oy Suomessa, Citat AB, Klikki AB, Mods Graphic Studio AB ja osakkuusyhtiö BrandSystems AB Ruotsissa, Citat Ukraine LLC Ukrainassa, Klikki ApS Tanskassa ja Klikki AS Norjassa. 

  20122011
Liikevaihto (M€) 32,9 20,3
Liikevoitto / -tappio (M€) -1,1 -0,4
Henkilöstö (keskimäärin) 186 163
Lue lisää »

Editorial Communication

Vuonna 2012 liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 14,8 milj. euroa (15,5 milj. euroa). Liiketoiminta-alueen liiketappio oli -1,3 milj. euroa (liikevoitto 0,5 milj. euroa). Tulos sisältää 1,7 milj. euroa (0,1 milj. euroa) sopeuttamistoimenpiteiden kustannuksia. Kun näitä kertakuluja ei oteta huomioon, tulos laski vain hieman edellisvuodesta.

Liiketoiminta-alueeseen kuluu JG Communication AB Ruotsissa. 

  20122011
Liikevaihto (M€) 14,8 15,5
Liikevoitto / -tappio (M€) -1,3 0,5
Henkilöstö (keskimäärin) 107 117
Lue lisää »

Publishing

Vuonna 2012 liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 15,4 milj. euroa (14,2 milj. euroa). Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy:n hankinta kasvatti liikevaihtoa 1,5 milj. euroa. Edita Publishing Oy:n liikevaihto laski hieman. Liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 2,4 milj. euroa (3,0 milj. euroa). Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy:n hankinnasta syntyneen liikearvon alaskirjaus sekä yhtiön rationalisointikulut heikensivät liikevoittoa 0,3 milj. euroa.

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Edita Publishing Oy ja Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy Suomessa. 

  20122011
Liikevaihto (M€) 15,4 14,2
Liikevoitto (M€) 2,4 3,0
Henkilöstö (keskimäärin) 90 76
Lue lisää liiketoiminnasta »

Print & Distribution

Vuonna 2012 liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 52,8 milj. euroa (59,3 milj. euroa). Liikevaihto laski edellisvuodesta 6,5 milj. euroa, mikä johtui painomarkkinoiden pienenemisestä ja kovan hintakilpailun jatkumisesta. Sandvikens Tryckeri och Bokbinderi AB:n hankinta kasvatti liikevaihtoa 1,3 milj. euroa. Liiketoiminta-alueen liiketappio oli -1,4 milj. euroa (1,5 milj. euroa), mikä on 2,9 milj. euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Tulosta heikensivät liikearvojen arvonalennukset (1,3 milj. euroa) ja sopeuttamistoimenpiteiden kustannukset. Toisaalta tulosta paransivat kertaluonteiset tuotot Ruotsin arvonlisäveropalautuksista. Suomessa tulos ilman kertaluonteisia eriä oli voitollinen ja edellisvuotta parempi. Ruotsin toimintojen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli tappiollinen. 

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Edita Prima Oy Suomessa sekä Edita Västra Aros AB, Sandvikens Tryckeri AB ja osakkuusyhtiö Edita Bobergs AB Ruotsissa.

  20122011
Liikevaihto (M€) 52,8 59,3
Liikevoitto / -tappio (M€) -1,4 1,5
Henkilöstö (keskimäärin) 283 349
Lue lisää »

Konsernin hallinnointi 2012

Hallinnointiperiaatteet 2012

Nordic Morning Oyj (14.10.2013 lähtien, ent. Edita Oyj) on Suomen valtion täysin omistama suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen lakeja, yhtiön yhtiöjärjestystä ja soveltuvin osin julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevaa Corporate Governance -hallinnointikoodia.

Hallinnointiperiaatteet »

Hallitus 31.12.2012

Johtoryhmä 31.12.2012

MONIPUOLISIA VIESTINNÄN PALVELUITA

Internet-markkinointi
– tehokas tuloksentekijä

Kun Internet-markkinointi tehdään oikein, yritys pystyy parantamaan sekä liikevaihtoaan että tulostaan merkittävästi

Lue lisää »

Video rakentaa
brändiä

Videosta on muodostumassa yhä merkittävämpi viestintäväline, jonka avulla tiedottaminen on helppoa ja tehokasta.

Lue lisää »

Koulutusta ajasta ja
paikasta riippumatta

Verkkokoulutukset ovat kustannustehokas tapa kouluttaa kerralla iso henkilöstöryhmä organisaatiolle tärkeästä aiheesta.

Lue lisää »

Pro bono -työ tukee
yritysimagoa

Yksi osa hyvää yrityskansalaisuutta on pro bono -työ, jossa yritys osallistuu toimintaympäristönsä yhteiskunnalliseen kehittämiseen.

Lue lisää »